XXIXth National Congress of Surgery - The chronicle of a successful scientific manifestation

  1. Home
  2. Articles

XXIXth National Congress of Surgery - The chronicle of a successful scientific manifestation

Silviu Constantinoiu
scientific event, no. 3, 2018
În perioada 6-9 iunie a.c. s-a desfăşurat la Sinaia Congresul NaÅ£ional de Chirurgie, în fastuosul Complex ExpoziÅ£ional „Palace”, cel de-al XXIX â€" lea Congres NaÅ£ional de Chirurgie (CNC), cu o largă participare internaÅ£ională, manifestare ştiinÅ£ifică de mare tradiÅ£ie şi prestigiu a Societăţii Române de Chirurgie (SRC). Amintim organizatorii CNC: Societatea Română de Chirurgie Academia de Ştiinte Medicale Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti AsociaÅ£ia Română de Chirurgie Hepatobiliopancreatică şi Transplant Hepatic AsociaÅ£ia Română de Chirurgie Endoscopică şi alte Tehnici IntervenÅ£ionale Societatea Română de Chirurgie de Urgenţă şi Traumă Societatea Română de Chirurgie Toracică â€" 1994 Societatea Română de Chirurgie şi Ginecologie Oncologică Societatea Română de Chirurgie Pediatrică Societatea Română de Coloproctologie Colegiul Medicilor din România Societatea StudenÅ£ească de Chirurgie din România Ordinul AsistenÅ£ilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi AsistenÅ£ilor Medicali din România Nu este de neglijat contribuÅ£ia Comitetului ŞtiinÅ£ific şi Comitetului Organizatoric al CNC (cu o menÅ£iune specială pentru dr. Carmen Ionică şi dr. Florin Georgescu, reprezentanÅ£ii celor două secÅ£ii de Chirurgie Generală de la Spitalul JudeÅ£ean de Urgenţă Ploieşti).