Tratat de chirurgie operatorie avansatã - Operatii complexe

  1. Home
  2. Articles

Tratat de chirurgie operatorie avansatã - Operatii complexe

Recenzie realizata de: Prof. Dr. Irinel Popescu
Recenzii, no. 2, 2005
* Centrul de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni


"Tratatul de chirurgie operatorie avansatã - Operatii complexe" este o lucrare de maturitate a unuia din maestrii chirurgiei românesti. Sef de scoalã chirurgicalã într-unul din marile centre universitare ale României, profesorul Vladimir Fluture si-a dedicat întreaga activitate chirurgiei generale, cu o preocupare specialã pentru chirurgia ficatului.
Rezultatele îndelungatei sale activitãti s-au materializat în numeroase articole publicate în reviste de specialitate precum si într-o serie de monografii. Prezentul tratat reprezintã o valoroasã sintezã atât a publicatiilor mentionate cât si a experientei personale a autorului. Tratatul este structurat de o manierã modernã, în care cunostintele fundamentale preced tehnicile operatorii propriu-zise.
În capitolul "Notiuni stiintifice pentru efectuarea operatiilor complexe" autorul prezintã o viziune originalã asupra fiziologiei si fiziopatologiei cu rol în interventiile chirurgicale majore. Este descrisã reactia organismului la agresiune, biologia vindecãrii locale, organul intestin, rolul transfuziei masive, consecintele fiziopatologice ale pensãrii pediculilor vasculari, ale hipotermiei, acidozei si alcalozei.
Urmãtorul capitol este dedicat "Principiilor chirurgiei operatorii", în care sunt incluse "excluderea vascularã totalã si by-pass-ul veno-venos", "microchirurgia în chirurgia abdominalã conventionalã" si "chirurgia ex-situ".
În "Atlasul de operatii complexe", care constituie partea cea mai importantã a tratatului, sunt incluse operatii pe artere si vene, hernii si eventratii, operatii pe esofag, stomac, colon, ficat si cãi biliare, pancreas, splinã si retroperitoneu. Un capitol special este destinat reinterventiilor.
În lectura tratatului m-am oprit mai pe larg asupra interventiilor pe ficat si cãi biliare. As mentiona dintre acestea descrierea exhaustivã a procedeelor de transplant hepatic cu ficat întreg de la donator cadavru si cu ficat partial de la donator viu, precum si o serie de procedee caracterizate atât printr-un grad sporit de dificultate, cât si prin contributia originalã a autorului cum ar fi hepatectomia dreaptã cu rezectia partialã de venã cavã inferioarã sau tamponamentul hemostatic al parenchimului hepatic cu balon esofagian (sonda Sengstaken-Blakemore).
Cartea se încheie cu o serie de gânduri pentru chirurgi, izvorâte, fãrã îndoialã dintr-o experientã trãitã în sala de operatie de-a lungul unei remarcabile cariere. Dintre regulile formulate pentru chirurgi am retine pe aceea conform cãreia "mintea precede mâna".
Apãrutã în conditii grafice deosebite, la Editura "Timpolis", cartea profesorului Vladimir Fluture constituie o lecturã obligatorie pentru toti cei care vor sã înteleagã si sã aprofundeze chirurgia generalã, pornind de la principiile de bazã si ajungând la executia unor tehnici operatorii complexe.

Recenzie realizata de: Prof. Dr. Irinel Popescu