Tratat de chirurgie operatorie avansatã - Operatii complexe

  1. Home
  2. Articles

Tratat de chirurgie operatorie avansatã - Operatii complexe

Recenzie realizata de: Dr. Al. Nicodin
Recenzii, no. 2, 2005
* Clinica de Chirurgie de Urgentã, Spitalul Municipal Timisoara


Experienta de aproape 50 de ani de activitate operatorie neîntreruptã a prof. universitar Dr. Vladimir Fluture, seful Clinicii Chirurgie de urgentã a Spitalului Municipal Timisoara, membru titular al Academiei de Stiinte Medicale din România, este sintetizatã în Tratatul - Atlas intitulat “Operatii complexe“.
Cartea este structuratã în patru capitole:
1. Introducere: despre chirurgie si chirurg, definirea notiunii “Operatii complexe“, metoda de a “compune“ o operatie;
2. Notiunile stiintifice si tehnice de bazã ale chirurgiei operatorii avansate;
3. Atlas de operatii complexe - 36 procedee;
4. Gânduri pentru chirurgi.
S-a urmãrit sã se prezinte principiile de bazã biologice si tehnice necesare pentru a putea “compune“ în mod reglat o operatie care nu a mai fost descrisã.
Sunt prezentate 36 de operatii complexe pe care le-a efectuat autorul în clinica sa sau în strãinãtate, pentru a ilustra acest mod de gândire. Bineînteles cã din acestea n-au putut sã fie omise rezectia hepaticã, rezectia hilului hepatic si transplantarea hepaticã.
Pentru chirurgul generalist ele reprezintã un mod de a exersa cu “mintea si mâna“ pentru a face fatã chirurgiei de performantã.
Cartea este conceputã sã fie utilizatã pentru “pregãtirea unei operatii de a doua zi“. Secretul întelegerii chirurgiei operatorii constã în studierea consideratiilor generale si comentarilor care însotesc fiecare procedeu operator descris.
Recomandãm acest Tratat-Atlas chirurgilor formati, sefilor de sectii care se confruntã cu cazurile cele mai dificile, dar si tuturor celor care vor sã se desãvârseascã în chirurgia operatorie si sã efectueze tehnica chirurgicalã cu rezultate constant bune.
Numeroasele ilustratii sunt semnate de Stela Lacea, cunoscut desenator pentru cãrti de anatomie si chirurgie.
Cartea se încheie cu afirmatia “mintea precede mâna“ care reprezintã un imbold pentru chirurg de a gândi actul operator si în acelasi timp pentru a scoate în evidentã cã, chirurgia operatorie face parte din ansamblul activitãtilor omenesti, în care gândirea joacã un rol primordial.

Recenzie realizata de: Dr. Al. Nicodin