The Assessment of Primitive or Metastatic Malignant Pulmonary Tumors in Children

  1. Home
  2. Articles

The Assessment of Primitive or Metastatic Malignant Pulmonary Tumors in Children

Gh. Burnei, I. Draghici, St. Gavriliu, I. Georgescu, A. Burnei, C. Vlad, T. E Nayef L. Draghici
Original article, no. 3, 2013
Evaluarea tumorilor pulmonare maligne primitive si metastatice la copil Introducere: Scopul studiului nostru este de a evalua tumorile maligne pulmonare la copii, primitive æi metastatice. Prezenåa tumorilor pulmonare la nou-nãscuåi æi copil reprezintã un punct de interes din partea specialiætilor în chirurgia pediatricã, chirurgia toracicã æi geneticã, din cauza procentului de mortalitate crescut. EUROCARE-study comunicã o ratã de supravieåuire la peste 5 ani de sub 10% pentru tumorile primitive æi sub 15% pentru metastazele pulmonare. Material si Metodã: Am efectuat un studiu retrospectiv care a analizat 11 copii cu tumori pulmonare primitive maligne si metastatice, internati în Clinica de Chirurgie Pediatricã "Prof. Dr. Al. Pesamosca" a Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii "Maria Curie Sklodowska", Bucureæti. Pacientii care au fost analizati si la care s-a intervenit chirurgical în studiu, au fost operaåi de Prof. Dr. Al. Pesamosca æi autori în perioada 1985-2011. Lotul studiat a cuprins 4 tumori primitive æi 7 secundare: s-au operat 8 pacienti, iar 2 cu tumori primitive au decedat înainte de a fi operati. Incidenta tumorilor primitive pulmonare este mai mare pentru fete, 3:1, iar tumorile metastatice pulmonare sunt diagnosticate mai frecvent la baieti, 6:1. Rezultate: Pacientii cu tumori pulmonare primitive au fost diagnosticati tardiv. Acestia au avut vârsta cuprinsã între 1-6 ani; 3 au fost operati, dintre care 2 au decedat, iar 1 operat supravietuieste. Cei 7 pacienti cu tumori pulmonare metastatice au fost de asemenea tardiv diagnosticaåi, probabil ca o consecinåã a detectãrii tardive a tumorii de origine. Concluzii: Deæi toate afecåiunile maligne impun un diagnostic æi tratament precoce, realizarea acestui obiectiv, în cazul tumorilor pulmonare maligne la copii, rãmâne o dorinåã care animã pe toåi practicienii. Tumorile primitive sunt diagnosticate având ca principalã formã de manifestare infecåiile bronhopulmonare, iar tumorile pulmonare metastatice sunt de obicei asimptomatice æi se diagnosticheazã prin monitorizarea pacienåilor cu o altã localizare tumoralã primarã. Rezultatele chimioterapiei, radioterapiei æi chirurgicale ale tumorilor maligne primitive sau metastazelor la copii rãmân nesatisfãcãtoare din cauza diagnosticului tardiv si metodelor de tratament limitate. Actualmente ingineria geneticã a identificat oncogenele responsabile de explozia blasticã pulmonarã æi rezultate mult mai bune s-ar putea obtine prin chirurgia geneticã.