Technical Performance of Colonoscopy - Multicenter Study in University and Non-university Centers of Romania

  1. Home
  2. Articles

Technical Performance of Colonoscopy - Multicenter Study in University and Non-university Centers of Romania

I. Sporea, A. Popescu, M. Diculescu, V. Stoica, G. Constantinescu, C. Cijevschi Prelipcean, A. Seicean, O. Pascu, M. Jinga, N. Tudor, R. Voiosu, D. Dobru, A. Săftoiu, S. Valean, E. Miutescu, L. Bancu, S. Bataga, D. Dumitrascu, C. Brisc,
Original article, no. 1, 2013