Technical Aspects Involved in the Harvesting and Preservation of the Pancreas Used for Pancreatic Islet Allotransplantation

  1. Home
  2. Articles

Technical Aspects Involved in the Harvesting and Preservation of the Pancreas Used for Pancreatic Islet Allotransplantation

D. Romanescu, E. Gangone, M.P. Sarbu Boeti, R. Zamfir, S.O. Dima, I. Popescu
Original article, no. 3, 2013
Aspecte tehnice cu implicaåii în prelevarea æi prezervarea pancreasului în vederea allotransplantului de insule pancreatice In studiul prezent au fost analizate recoltãrile de pancreas efectuate în perioada 2007-2012, în vederea transplantului de pancreas integral sau de insule pancreatice. Pancreasul a fost preluat de Institutul Clinic Fundeni, iar procesul de izolare a insulelor pancreatice a fost efectuat în Laboratorul de Terapii Celulare din cadrul acestuia. În cadrul recoltãrilor multiorgan, s-au efectuat 20 de prelevãri în bloc duodenopancreatico- splenice. În 18 din cele 20 de cazuri, pancreasul recoltat a fost folosit pentru izolare de insule pancreatice, iar în celelalte 2 cazuri a fost transplantat integral ca transplant solitar de pancreas æi respectiv transplant simultan de rinichi æi pancreas. Vârsta donatorilor a fost între 12 æi 61 ani, cu o valoare medianã de 35 ani. Donatorii au fost 9 femei æi 11 bãrbaåi. Cauzele de deces au fost trauma cerebralã (8), ruptura de anevrism (7) æi accidentul vascular cerebral (5). Distribuåia lotului donatorilor în funcåie de grupul sangvin a fost urmãtoarea: 11 donatori de grup A(II), 7 donatori de grup O(I) æi 2 donatori de grup B(III). Indicele de masã corporalã calculat pentru lotul de donatori a avut valori între 15,6 æi 27,8, cu o valoare medianã de 24,1. Valoarea medianã calculatã a scorului de predicåie a acceptabilitãåii pancreasului donat (scorul Vinkers) a fost de 11. Timpul de ischemie rece a avut valori între 1,5 æi 8 ore, cu o duratã medianã de 5 ore.