Rezultate intermediare dupã gastric banding ajustabil laparoscopic pentru obezitate morbidã

  1. Home
  2. Articles

Rezultate intermediare dupã gastric banding ajustabil laparoscopic pentru obezitate morbidã

Recenzii, no. 1, 2003
- Dig.Surg.2002, vol.19, Nr.5, pag.354-358 -

Frecventa obezitãtii morbide, caracterizate printr-un index al masei corporale de peste 40 Kg/m2 sau de 35 dar însotit de comorbiditate secundarã, este în continuã crestere în tãrile industrializate.
Întrucat tratamentele medicale ale obezitãtii morbide esueazã la marea majoritate a pacientilor, abordul chirurgical al acestora a castigat tot mai mult teren, în special dupã asimilarea tehnicilor laparoscopice.
Procedeul de gastric banding laparoscopic este usor de realizat, reversibil, iar în caz de esec permite aplicarea unei alte tehnici.
Autorii relateazã rezultatele obtinute între 1996 si 2001 în tratarea a 110 pacienti (87 femei si 23 bãrbati) cu obezitate morbidã, cãrora li s-a efectuat pe cale laparoscopicã gastric banding cu dispozitivul de tip suedez.
Varsta pacientilor a variat între 21 si 64 ani, cu o medianã de 42, iar indexul masei corporale s-a situat între 35 si 66 Kg/m2 cu o medianã de 44; majoritatea prezentau si comorbiditate semnificativã.
Durata operatiilor a variat între 51 si 206 minute, cu o medianã de 88, iar 4 cazuri (3,6%) au necesitat conversia la operatie deschisã.
Spitalizarea postoperatorie a variat între 2 si 53 zile, cu o medianã de 3; nu s-a înregistrat nici un deces iar morbiditatea a fost de 9%.
În urmãrirea postoperatorie pe termen lung, dupã o medianã de 27 luni, s-a constatat o diminuare a excesului ponderal între 11 si 108%, cu o medie de 52%; în medie greutatea a scãzut cu 30Kg per pacient, ajungandu-se la o valoare a indexului masei corporale între 24 si 46, cu o medianã de 34.
La 11 pacienti (10%) au fost necesare reinterventii pentru urmãtoarele situatii: 3 alunecãri ale dispozitivului, 2 eroziuni gastrice, o complicatie septicã si 5 deteriorãri ale inelului sau ale sistemului de umplere a acestuia.
La controalele endoscopice repetate timp de 3 ani dupã operatie, peste 50% dintre pacienti au prezentat leziuni erozive discrete ale esofagului secundare refluxului gastroesofagian.
În concluzie autorii apreciazã cã tehnica laparoscopicã de gastric banding este cea mai bunã operatie ca primã intentie la pacientii cu obezitate morbidã, rezultatele fiind bune pe termen scurt si mediu, desi unii pacienti dezvoltã morbiditate postoperatorie putand impune chiar reinterventie, iar efectele pe termen lung nu au fost încã evaluate.

Recenzie realizata de: Prof. Dr. Corneliu Dragomirescu