Recenzie

  1. Home
  2. Articles

Recenzie

Recenzie realizata de: Prof. Dr. Irinel Popescu
Recenzii, no. 1, 2004
Intre 3-6 Decembrie s-a desfãsurat la Estoril (Portugalia) al 13-lea Congres Mondial al IASG (International Association of Surgeons and Gastroenterologists).
Congresul a avut ca temã "Progrese in tratamentul cancerelor gastro-intestinale".
Manifestarea a avut aceeasi tinutã stiintificã deosebitã, imprimatã de presedintele asociatiei, prof. H. Bismuth (Franta), cat si de secretarul general al asociatiei prof. N.J. Lygidakis (Grecia).
Comitetul local de organizare condus de prof. J. Schiappa a contribuit, de asemenea, atat la tinuta stiintificã a Congresului cat si la asigurarea unor excelente conditii de desfãsurare a lucrãrilor.
Dintre noutãtile prezentate pot fi mentionate noile terapii in tratamentul cancerului hepatic. In afara protocoalelor de chimio si de imunochimioterapie, a fost discutat rolul rezectiilor seriate precum si al transplantului de ficat. In comunicãrile dedicate transplantului a fost abordat locul din ce in ce mai important al transplantului cu donator viu la adult.
Intre cei care au prezentat conferinte in cadrul congresului se numãrã: H. Bismuth (Progrese in chirurgia ficatului), K. Maruyama (Progrese in chirurgia eso-gastricã), J.R. Armengol-Miro (Progrese in endoscopia digestivã), etc.
Mesele rotunde s-au bucurat de o participare deosebitã si au avut ca subiecte: Rezectia pancreaticã pentru cancer, Cancerul rectal, Metastazele hepatice, Cancerul cardiei, Colangiocarinomul hilar, etc.
O formã interesantã de dezbatere au constituit-o sesiunile organizate sub titlul "Contorverse si dileme", in care s-au prezentat pãreri pro si contra in diferite probleme cum ar fi: esofagul Barrett, tratamentul hepatitelor, noi terapii in cancer, chirurgie deschisã versus chirurgie laparoscopicã, etc.
Alte sesiuni interesante au fost cele dedicate punerilor la punct (Update sessions), tratamentului complicatiilor chirurgicale sau endoscopice precum si sesiunile video.
Nu in ultimul rand trebuie mentionate sesiunile poster, la care au primit o apreciere deosebitã si lucrãri din Romania (C. Gheorghe si col.: Argon plasma coagulation combined with snare excision of large sessile polyps).
Semnatarul acestor randuri a fost reales in conducerea executivã a IASG, ca o recunoastere a contributiei specialistilor romani la activitatea asociatiei.
De alfel, din Romania au participat la congres un numãr important de chirurgi si gastroenterologi, dintre care cei mai multi si-au reinnoit si calitatea de membri ai IASG.
Aceasta dovedeste cã Asociatia, prin manifestãrile stiintifice pe care le organizeazã, cat si prin revista "Hepatogastroenterology" rãmane una dintre cele mai atractive si interesante pe plan international. De aceea reinnoim invitatia tuturor celor interesati de a deveni membri ai IASG (abonamentul la revista fiind inclus in taxa de membru).
Estorilul s-a dovedit o bunã gazdã, iar programele turistice si sociale au completat in mod fericit lucrãrile stiintifice.
Viitorul congres mondial va avea loc in 2004 la Zurich, comitetul local de organizare fiind condus de reputatul profesor Pierre Alain Clavien.
Tot in 2004 se vor mai desfãsura si cursul postuniversitar organizat de sectiunea romanã a IASG (Bucuresti 15-17 aprilie), precum si cursul postuniversitar organizat de sectiunea elenã a IASG (Atena-decembrie 2004).

Recenzie realizata de: Prof. Dr. Irinel Popescu