Profesor Universitar Dr. Dan Gabriel Mogoş (1948 - 2020)

  1. Home
  2. Articles

Profesor Universitar Dr. Dan Gabriel Mogoş (1948 - 2020)

IN MEMORIAM..., no. 5, 2020
Article DOI: 10.21614/chirurgia.115.5.695
Renumitul Profesorul Universitar Dr. Dan- Gabriel Mogoş s-a născut la Craiova, in data de 10 decembrie 1948 provenind dintr-o familie ilustră. Tatăl domniei sale a fost locotenentcolonelul Dr. Marin Mogoş, absolvent al institutului Medico-Militar Bucureşti, laureat al Academiei Franceze de Medicină (medalie de argint) şi cel care a preluat primul laborator de analize medicale din Craiova (laboratorul Dr. Savapol), devenind "Laboratorul de analize medicale Dr. Mogoş".
In anul 1962, tânărul Dan-Gabriel Mogoş a absolvit şcoala generală cu media 10 (zece) fiind şef de promoţie, apoi in perioada 1962 - 1966 a urmat cursurile Liceului "Tudor Arghezi" din Craiova definitivând studiile liceale tot ca şef de promoţie. Studiile universitare le-a inceput in anul 1966 când a susţinut concursul de admitere la I.M.F. Bucureşti, Facultatea, de Medicină Generală (locul IV, media 9,05).
A absolvit facultatea in anul 1972 cu media generală 9,80, susţinând apoi examenul de licenţă in luna septembrie a aceluiaşi an, având ca lucrare de diplomă teza intitulată "Plastia cu piele totală perforată in tratamentul pierderilor de substanţă ale peretelui abdominal" obţinând astfel Diploma de doctor - medic...