Prof. Dr. Niculae Noica (1931 - 2008)

  1. Home
  2. Articles

Prof. Dr. Niculae Noica (1931 - 2008)

T. Radu
IN MEMORIAM..., no. 5, 2008
* Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele, Bucuresti


Personalitate de marcã a urologiei românesti, Prof. Dr. Niculae Noica (fig. 1) s-a nãscut la 4 martie 1931 în Bucuresti.
În anul 1965, a fost acceptat ca medic chirurg de cãtre Prof. Dr. Th. Burghele în Clinica de Urologie "Panduri". Concomitent, a desfãsurat o bogatã activitate, necesarã pentru formarea unui bun chirurg, ca asistent universitar la Catedra de Anatomie din UMF "Carol Davila" din Bucuresti. În 1971, obtine doctoratul în medicinã si devine asistent universitar la Catedra de Chirurgie Urologicã, Spitalul Panduri. În 1976, devine sef de lucrãri, iar în 1990, conferentiar la Catedra de Urologie a Spitalului Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" din Bucuresti. Din 1994, a fost profesor al aceleiasi catedre, iar între anii 1990-1996, director al Spitalului Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele".
A fost membru al Academiei de stiinte Medicale din 1995. Este autorul a 192 de lucrãri stiintifice si 4 tratate de specialitate.
Profesorul Noica a fost presedintele filialei Bucuresti a Societãtii Române de Urologie si membru al multor societãti de urologie de renume europene si internationale.
Activitatea chirurgicalã sustinutã, desfãsuratã alãturi de cele mai mari personalitãti ale urologiei românesti, Prof. Dr. Th. Burghele, Prof. Dr. V. Neagu, Prof. Dr. E. Proca, a avut o influentã majorã asupra formãrii sale profesionale. Puternica sa personalitate a lãsat sã transceadã, din când în când, spiritul acelor mari chirurgi, pe care, în prezenta "tinerelor sperante ale urologiei", îi invoca frecvent, cu adâncã consideratie.

Figura 1

Prof. Dr. Niculae Noica a fost cel care a promovat chirurgia urologicã modernã, endoscopicã si percutanatã, precum si tratamentul extracorporeal al litiazei, în Clinica "Prof. Dr. Th. Burghele", la începutul anilor '90, realizând renasterea clinicii noastre de urologie. Chirurg de exceptie, dotat cu manualitate, frumusetea si naturaletea gestului chirurgical, a rãmas toatã viata devotat chirurgiei urologice clasice. În acest domeniu a modernizat tehnicile de tratament si a adaptat noi tehnici. Acest lucru nu l-a împiedicat sã formeze un nucleu de chirurgi tineri, pe care i-a ajutat sã se specializeze, în strãinãtate, în endoscopia joasã si înaltã a aparatului urinar.
Toatã viata a fost preocupat de grija cã nu a fãcut suficient pentru cei aflati în suferintã, pe patul de spital. Era nãscut pentru a vindeca, a ajuta, a sprijini moral, onest, pe oricine. Multi dintre noi, pe vremea rezidentiatului, am avut onoarea si privilegiul, bolnavi fiind, de a fi vizitati acasã sau la spital de Dl. Profesor.
Simpla sa prezentã impunea respect si atrãgea ca un magnet asistenta. Nu îi plãcea sã fie lãudat, iar aprecierile excesive fãcute la adresa sa, de cãtre colegi, le sanctiona cu o asprime verbalã care descuraja orice "recidivã". Obisnuia sã compare lauda apãsatã cu jignirea.
Cunostea, ca nimeni altul, importanta întretinerii relatiilor profesionale si personale, dar nu a acceptat niciodatã sã le utilizeze în scopul realizãrii interesului personal.
A format profesional, în stilul specific, traditional "pandurist", un numãr mare de urologi din toatã tara, cãrora le-a fost bun coleg, prieten sincer sau profesor de urologie.
El a dat o continuitate traditiei scolii din "Panduri", începutã de Prof. Dr. Th. Burghele, dând noii generatii posibili-tatea sã înceapã sã fie, raportându-se mereu la ceea ce a fost.
Personalitate complexã, academicã si stiintificã, Prof. Noica este imaginea profesionistului desãvârsit si omului devotat spitalului, un simbol al longevitãtii si tineretii scolii medicale de urologie.
Gânduri si cuvinte alese la adresa celui cu care ursitoa-rele au fost generoase, dãruindu-l cu virtutile prieteniei, ale bunãtãtii si omeniei, ale cinstei si probitãtii în actul medical si cel civic deopotrivã, gânduri ale discipolilor cãtre cel care nu a format doar profesionisti, ci si formatori de caractere, cãtre aceastã personalitate multidimensionalã prin puterea exemplului.
Faptul cã vârsta este o stare de spirit si nu o mãsurã cronologicã, profesorul Noica ni l-a demonstrat si prin aceea cã Domnia Sa a parcurs treptele afective si civice ale cotidianului cu o dramaticã si în acelasi timp fermecãtoare sinceritate.
A fost un om exigent cu el însusi si prin aceasta cu toatã echipa, care a ridicat nivelul clinicii la standarde deosebite.
A fost un om cultivat, atent la societatea în care îsi desfãsura activitatea, devenind un model greu de egalat, atât ca medic cât si ca intelectual.
Il vom pãstra în amintirea noastrã pentru roadele bogate ale activitãtii sale si pentru blândetea si distinctia deosebite.
Am crescut si ne-am bucurat de calitãtile sale spirituale si profesionale pe care ni le-a oferit cu generozitate si competentã. Nu am apucat sã ne bucurãm pe deplin de tot ceea ce ne putea oferi, chiar si prin simpla sa prezentã, dar am aflat cã existã oameni pe care îi poti iubi nesfârsit.
Prof. Dr. Niculae Noica a trãit si a pãrãsit aceastã lume cu deplinã demnitate. A trecut în eternitate dupã o lungã si grea suferintã, lãsând în urma sa un gol imens, dar noi toti simtim cã spiritul sãu va rãmâne vesnic viu, imprimat în coridoarele, amfiteatrul sau sãlile de operatie ale spitalului.
Nu existã cuvinte pentru a ne exprima regretul cauzat de aceastã disparitie prematurã.
Cinstindu-i mereu amintirea, noi, panduristii, vom încerca sã împiedicãm timpul, ca, prin uitare, sã steargã imaginea celui care a fost Prof. Dr. Niculae Noica.

Colectivul Medical al
Spitalului Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele"