Patologie chirurgicalã pentru admitere în rezidentiat

  1. Home
  2. Articles

Patologie chirurgicalã pentru admitere în rezidentiat

Recenzii, no. 2, 2003
Ed. II - 2003 - 01 - 31

In editura Celsius a apãrut editia a II-a -2003 a monografiei "Patologie chirurgicalã pentru admitere în rezidentiat", ce cuprinde toate subiectele chirurgicale din programa de concurs.
Aparitia primei editii în 1997, a fost strict necesarã datoritã faptului cã bibliografia, din acea perioadã pentru concursul de rezidentiat, era dispersatã în multiple manuale si monografii, unele dintre ele depãsite, ceea ce îngreuna pregãtirea candidatilor. La editarea ei au colaborat multe cadre didactice, din toate centrele universitare, ceea ce a permis aparitia sa într-un interval scurt de timp.
Fatã de prima aparitie, aceastã editie a fost revizuitã si completatã de autori, prin aducerea ei la zi, a majoritãtii capitolelor si, în plus, adãugitã prin 5 noi capitole:
- Supuratiile bronhopulmonare,
- Chistul hidatic hepatic,
- Icterul mecanic,
- Hipertensiunea portalã
- Transplantarea de organe,
ce vor fi incluse în programa de concurs.
Continutul capitolelor este în conconcordantã cu notiunile obtinute de absolventi, în perioada studiilor universitare si îmbogãtite cu ultimele achizitii, apãrute pe parcurs.
Intrebãrile cu rãspunsuri multiple, de la sfarsitul fiecarui capitol, sunt strict legate de continutul capitolului si au rolul sã ajute candidatul sã se familiarizeze cu cerintele concursului.
Cartea a apãrut într-o conditie graficã bunã, este ilustratã cu scheme si fotografii ce usureazã întelegerea si însusirea textului si, alãturi de alte monografii si tratate, poate fi folositã si în perioada formãrii în specialitate.

Recenzie realizata de: Dr. N. Jitea