Mesajul redactorului sef

  1. Home
  2. Articles

Mesajul redactorului sef

I. Popescu
Aniversare, no. 1, 2006
* Centrul de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni


În primul rând permiteti-mi sã vã adresez în numele comitetului de redactie al revistei "Chirurgia" un sincer si cãlduros "La multi ani!".
În anul care a trecut revista noastrã a înregistrat o serie de progrese. Au fost cooptati noi membri în colectivul redactional, au fost publicate articole de o calitate ridicatã, apartinând unor autori români si strãini (numãrul acestora din urmã fiind în crestere), s-au mentinut regularitatea de aparitie si tinuta editorialã.
Varianta electronicã s-a dovedit a fi un succes, probat de numãrul de vizitatori al paginii de web a revistei. Anuntãm, însã, pe aceastã cale cititorii cã, în viitorul apropiat, vom reveni la accesul parolat (permis numai abonatilor), datoritã, în primul rând, scãderii numãrului de membri cotizanti ai Societãtii Române de Chirurgie si, implicit, al numãrului de abonamente.
"Chirurgia" continuã sã fie o revista indexatã. Pasul pe care ni-l propunem în continuare este integrarea deplinã a revistei în circuitul international, prin includerea în prestigiosul index ISI Thomson si obtinerea unui factor de impact, rezultat al citarii articolelor apãrute de cãtre alte publicatii indexate.
As dori sã precizez, de la bun început, cã, înainte de a fi citati de altii, trebuie sã cãpãtãm obisnuinta de a cita noi însine, cel putin lucrãrile publicate în literatura românã consituind o parte obligatorie a unei bibliografii.
Pentru a realiza integrarea în circuitul international, prima conditie este cresterea numãrului de articole publicate în limba englezã.
"Chirurgia" a fost si rãmâne o revistã româneascã, deschisã în primul rând autorilor din tarã si publicatã în limba românã. Dupã cum se stie însã, am încurajat din ce în ce mai mult publicarea unor articole în limba englezã, în primul rând de autori din strãinãtate, care nu cunosc limba românã, dar si de autori români, care doresc ca datele pe care le comunicã sã fie accesibile la nivel international.
Intentionãm sã continuãm si sã amplificãm aceastã tendintã.
Deocamdatã revista nu îsi poate permite sã suporte costul traducerii articolelor, aceastã sarcinã revenind autorilor. Considerãm însã cã posibilitatea ca articolul respectiv sã fie citit (si, eventual, citat!) de un numãr foarte mare de specialisti, compenseazã din plin efortul financiar.
Pentru autorii care vor dori ca articolele lor sã fie traduse în englezã, contra cost, redactia îsi asumã responsabilitatea traducerii. Articolele traduse pot apãrea, în functie de preferinta autorilor, fie numai în englezã (atât în varianta tipãritã, cât si în cea electronicã a revistei), fie în românã (în varianta tipãritã) si englezã (în varianta electronicã).
Considerãm neindicatã publicarea bilingvã în varianta tipãritã a revistei, deoarece ar mãri numãrul de pagini si ar încãrca foarte mult costurile.
În ceea ce priveste trimiterea articolelor, oferim de aici înainte si posibilitatea de a utiliza posta electronicã (pe adresa sandrei741@yahoo.com). Atentie, însã, în cazul fisierelor de mari dimensiuni, cum ar fi cele care contin ilustratii color (în astfel de cazuri rãmâne preferabilã trimi-terea prin postã)! Tot prin postã va trebui trimisã scrisoarea semnatã de autorul principal al lucrãrii continând paragraful prin care se afirmã cã materialele sunt cunoscute si aprobate de toti autorii si cã nu au mai fost publicate, nici trimise spre publicare altei reviste; scrisoarea va cuprinde, de asemenea, transferul copyright-ului cãtre revista "Chirurgia".
Sperãm ca si în noul an sã continue tendinta de crestere calitativã înregistratã de revistã în ultimii ani, asteptãm cu mult interes contributiile Dv. si vã dorim tuturor un an bun si plin de realizãri!