Mesajul Prof. Dr. Irinel Popescu

  1. Home
  2. Articles

Mesajul Prof. Dr. Irinel Popescu

Prof. Dr. Irinel Popescu
Editorial, no. 3, 2004
* Redactor sef al revistei Chirurgia


Stimati Colegi,
Cu ocazia recentului Congres National de Chirurgie de la Sovata au avut loc alegeri pentru comitetul de redactie al revistei "Chirurgia".
La expirarea a douã mandate successive, profesorul Nicolae Angelescu a predat stafeta ca redactor sef.
Este, deci, momentul sã subliniem contributia remarcabilã pe care a avut-o Domnia Sa în evolutia celei mai vechi publicatii chirurgicale din Romania. În timpul celor douã mandate de redactor sef ale profesorului Angelescu, revista a revenit la sase numere pe an, a cãpãtat un format nou si atractiv si a crescut calitatea articolelor. Comitetul de redactie a fost lãrgit cu membri din strãinatate - dintre care multi au si publicat diverse articole - iar revista a fost introdusã pe Internet începand cu anul 2003 si a reusit sã reaparã în prestigiosul index international "Medline".
Sunt realizãri exceptionale pentru care profesorul Nicolae Angelescu meritã toate felicitãrile si care constituie un reper greu de egalat.
De aceea, cel care preia, în urma votului adunãrii generale, misiunea de a continua munca de redactor sef, are în fatã o mare responsabilitate. Mai ales cã, atat la nivel national, cat si pe plan mondial, lucrurile sunt în continuã evolutie.
Plecand de la realizãrile mentionate anterior, în fatã stau exigente si mai mari.
Prima si cea mai importantã ar fi înscrierea revistei în circuitul international si atingerea unui factor de impact care sã o facã "vizibilã" la nivelul acestui circuit.
O altã exigentã ar fi dezvoltarea formei electronice, prin includerea treptatã si a numerelor din anii anteriori lui 2003 (de cand revista a început sã fie introdusã pe site-ul actual: www.revistachirurgia.ro), precum si prin stimularea discutiilor si corespondentei în aceastã paginã de web.
Un alt deziderat ar fi cresterea numãrului de membri strãini ai comitetului de redactie si, mai ales, prezenta lor cu articole în paginile revistei, ceea ce ar contribui, desigur, la mai buna cunoastere a revistei în strãinãtate.
Nu înseamnã în nici un caz neglijarea articolelor autorilor romani, care vor avea chiar prioritate. Se impune, însã, o mai mare exigentã fatã de calitate. Noul comitet de redactie îsi propune sã poarte un dialog mai viu cu autorii si sã contribuie în mod direct la cresterea calitãtii articolelor. Nu credem cã trebuie nici sã surprindã si cu atat mai putin sã supere, faptul cã o serie de articole vor fi retrimise autorilor pentru revizuire. Considerãm aceasta o formã de progres, beneficã si des uzitatã la nivel international. În prezent rating-ul unei reviste se apreciazã adesea si prin rata de refuz a articolelor trimise spre publicare (care pentru revistele de vîrf poate depãsi 80%).
Pe langã rubricile deja consacrate - studii clinice, tehnici chirurgicale, cazuri clinice, ne propunem sã crestem numãrul de editoriale si sã acordãm un loc special imaginilor provenite din practica chirurgicalã.
De asemenea, dorim ca rubrica de corespondentã sã devinã cu adevãrat activã si sã gãzduiascã discutii benefice (chiar dacã în contradictoriu).
Desigur atingerea acestor obiective si viitorul revistei, în ansamblu, depind în bunã mãsurã de capacitatea si activitatea echipei editoriale, care este perfect constientã de rãspunderea pe care si-a asumat-o.
De peste100 de ani, revista este oglinda fidelã a nivelului chirurgiei romanesti. Ea reflectã atat stadiul în care a ajuns chirurgia la noi în tarã, cat si disponibilitatea liderilor de opinie nationali de a se angrena într-un efort colectiv care sã o facã sã fie cunoscutã si apreciatã. Pe contributia lor ne bazãm în efortul de a face din "Chirurgia" o revistã de prestigiu, modernã si activã, la nivel national si international.