Managementul diagnosticului si tratamentul chirurgical în tumorile neuroendocrine gastrointestinale

  1. Home
  2. Articles

Managementul diagnosticului si tratamentul chirurgical în tumorile neuroendocrine gastrointestinale

V. Tomulescu, O. Stãnciulea, S. Dima, V. Herlea, E. Stoica Mustafa, T. Dumitrascu, C. Pechianu,
General reports, no. 2, 2011