Laparoscopia terapeuticã pentru traumatismele abdominale

  1. Home
  2. Articles

Laparoscopia terapeuticã pentru traumatismele abdominale

Recenzii, no. 4, 2003
Surg. Endosc. 2003, vol. 17, nr. 3, pag. 421 - 427

Autorii au pornit de la ipoteza cã laparoscopia poate înlocui cu eficacitate si în sigurantã laparotomia, pentru diagnosticul si tratamentul traumatismelor abdominale.
Între februarie 1998 si ianuarie 2002, laparoscopia diagnosticã si terapeuticã a fost utilizatã la 78 pacienti (49 bãrbati si 29 femei) stabili hemodinamic si cu suspiciune de leziuni abdominale traumatice.
Pacientii au avut varste între 15 si 79 ani (cu mediana 40,9) iar traumatismul abdominal a fost închis la 52 si deschis, prin armã albã, la 26 dintre acestia.
Tomografia computerizatã efectuatã preoperator a confirmat existenta unor leziuni semnificative în toate cazurile.
Toate laparoscopiile au fost efectuate în blocul operator, sub anestezie generalã, iar pneumoperitoneul a fost instituit la nivelul ombilicului prin tehnica deschisã Hasson.
Dupã introducerea unui telescop de 30° au mai fost introduse încã douã trocare de 5, 10 sau 12 mm în cadranele laterale drept si stang, pentru manipulare, retractie, irigatie - aspiratie, coagulare, etc.
Cavitatea peritonealã a fost examinatã sistematic, si hemoperitoneul aspirat, pentru a localiza leziunea hemoragicã sau sursa de contaminare.
Pe baza descoperirilor laparoscopice, diagnosticul ca atare a fost suficient la 13 pacienti iar la 65 s-au efectuat manevre terapeutice (83%) pentru repararea peretelui gastric (8), intestinului subtire (15), efectuarea de rezectie - anastomozã intestinalã (19), hemostazã prin ligaturã în mezenter si epiploon (8), sutura sigmoidului (4), operatie Hartman (5), colecistectomie (2), pancreatectomie distalã (2) si splenectomie (2).
În total s-au efectuat 43 proceduri integral laparoscopic, 20 asistate laparoscopic iar la 2 pacienti proceduri laparoscopice asistate manual.
Laparoscopia nu a omis la nici un pacient leziuni abdominale semnificative si nu au fost necesare conversii cãtre laparotomie.
Durata medie a operatiilor a fost de 142 minute iar spitalizarea medie de 9,8 zile.
Au existat 3 complicatii postoperatorii (o supuratie de plagã, un ileus paralitic si o atelectazie pulmonarã), dar fãrã mortalitate si fãrã leziuni nerecunoscute.
Autorii conchid cã laparoscopia este un procedeu fezabil, sigur si eficace pentru evaluarea si tratamentul pacientilor cu traume abdominale care sunt stabili hemodinamic, reducand astfel numãrul laparotomiilor nonterapeutice.

Recenzie realizata de: Prof. Dr. Corneliu Dragomirescu