La început de volum aniversar

  1. Home
  2. Articles

La început de volum aniversar

I. Popescu
Aniversare, no. 1, 2005
* CCGTH, Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti


Revista "Chirurgia" a ajuns la volumul 100! Înfiintatã o datã cu zorii chirurgiei moderne, în anul 1897, de cãtre Thoma Ionescu "Chirurgia" este, cu sigurantã, una dintre cele mai vechi reviste dedicatã specialitãtilor chirurgicale din lume. A fost, de-a lungul timpului, oglinda chirurgiei romanesti, cu urcusurile si coborasurile sale. În perioadele de restriste, cand a fost nevoitã sã aparã cu doar cateva numere pe an sau chiar deloc, am putea spune cã a fost chiar oglinda frãmantãrilor si necazurilor unui întreg popor.
Din echipa editorialã au fãcut parte nume ilustre dintre care, în afara fondatorului, am putea cita pe Constantin Angelescu, Dimitrie Gerota, Constantin Dumitrescu-Severeanu, Ernest Juvara, Victor Gomoiu, Iacob Iacobovici, Amza Jianu, Ion Fãgãrãsanu, Theodor Firicã, Theodor Burghele, Eugen Proca, Dan Setlacec, Ion Juvara, Mihai Stãncescu si altii.
Toate ideile importante care au edificat, în timp, chirurgia romanã, si-au trecut proba de foc prin aparitia în revista "Chirurgia".
Dintre redactorii sefi ai revistei, un loc aparte se cuvine, credem, profesorului Nicolae Angelescu. A fost acela care,într-o perioadã foarte dificilã, inclusiv sub aspect economic, a reusit sã redea revistei prestigiul de care se bucurase altãdatã. Tot profesorului Angelescu i se datoreazã si renumerotarea volumelor revistei, astfel încat s-a ajuns în prezent la volumul cu numãrul 100.
Ce reprezintã în acest moment revista "Chirurgia" ?
Reprezintã o publicatie cu o solidã reputatie nationalã, care oferã chirurgilor, în primul rand, dar si altor specialisti, posibilitatea de a-si publica lucrãrile într-o revistã indexatã. Într-o competitie stiintificã, beneficã, de altfel, dar din ce în ce mai durã, la nivel international, mentinerea unor astfel de publicatii devine o necesitate vitalã. În plus, o astfel de revistã este menitã sã acopere si necesitãtile de spatiu publicistic pentru cadrele universitare, supuse unui sistem din ce în ce mai riguros de promovare.
Ce-si propune pentru viitor revista "Chirurgia" ?
Crestera calitãtii articolelor publicate, prin mentinerea sistemului de referenti ("peer review") si colaborarea cu autorii în vederea îmbunãtãtirii lor, acolo unde este cazul.
Lãrgirea comitetului redactional, prin includerea unor membri din tarã si din strãinãtate, care sã sporeascã atat prestigiul revistei cat si calitatea acesteia.
Mentinerea revistei pe Internet, cu acces liber si complet la textul integral al articolelor. Se creazã, în acest fel, si cadrul unui dialog mai viu între autori si cititori.
Chiar dacã revista va rãmane o publicatie de limbã romanã, vom încuraja aparitia articolelor în limbi de circulatie cum ar fi engleza sau franceza, tocmai pentru a o face mai cunoscutã la nivel international. Am inclus în acest numãr un articol în limba englezã al unui colectiv de autori romani. Este o initiativã pe care dorim sã o continuãm pentru a oferi posibilitatea lecturii "in extenso" a articolelor autorilor romani oriunde în lume. Mentionãm însã, încã o datã, cã vom pãstra ca limbã oficialã limba romanã si cã articolele trimise în romanã vor avea prioritate.
Tot din acest numãr inaugurãm o rubricã de tehnici chirurgicale, dupã modelul "How I do it" din revistele anglo-saxone. Dorim, în acest fel, sã oferim posibilitatea, în primul rand tinerilor, dar si chirurgilor formati, sã ia cunostintã de modul în care efectueazã anumite tipuri de operatii specialisti de reputatie din Romania si care posedã o mare experientã în respectiva operatie.
Asa cum mentionam într-un anunt din numãrul precedent (vol. 99 / nr. 6) pot fi publicate si ilustratii color, pe cheltuiala autorilor.
Revista rãmane deschisã si altor asociatii profesionale cu profil chirurgical al cãror organ poate deveni. Începand cu acest numãr, pe langã Societatea Romanã de Chirurgie, revista "Chirurgia" a devenit organ oficial si al Asociatiei Romane de Chirurgie Endoscopicã si alte tehnici interventionale (ARCE).
Considerãm important ca, în paginile revistei, sã se reflecte mai mult decat panã acum, activitatea filialelor. În acest numãr prezentãm o serie de aspecte din activitatea filialei Bucuresti, invitand, totodatã, si celelalte filiale sã îsi prezinte în viitor activitatea.
Suntem la începutul unui mileniu care anuntã progrese explozive ale medicinei. Multe dintre ele se vor oglindi, suntem siguri, în paginile revistei "Chirurgia". Comitetul de redactie are obligatia sã mentinã acel nivel calitativ care sã o facã atractivã pentru autori, si, pe de altã parte, plãcutã si utilã pentru cititori. Vã asigurãm cã ne vom strãdui sã îndeplinim cat mai bine aceste deziderate.