IN MEMORIAM... Profesor Dr. Andrei Popovici

  1. Home
  2. Articles

IN MEMORIAM... Profesor Dr. Andrei Popovici

Editorial, no. 1, 2004
In ziua de 10.12. 2003 a trecut in cele vesnice, dupã o lungã si grea suferintã, Profesor Dr. Andrei Popovici, membru marcant al comunitãtii chirurgicale romanesti, fost sef al Clinicii de Chirurgie generalã din Institutul Clinic Fundeni.
Profesorul Popovici s-a nãscut in anul 1936, in orasul Oradea, dintr-o familie de intelectuali (tatãl procuror si mama profesoarã). A urmat cursurile scolii primare, in Bucuresti la Scoala primarã nr. 1, apoi a continuat cursurile gimnaziale si liceale la Liceul Dimitrie Cantemir, pe care le-a absolvit in 1953, obtinand diploma de merit "Magna Cum Laude" pe baza cãreia a fost admis ca student in anul I al Facultãtii de Medicinã din Bucuresti. În cursul celor 6 ani de studii a fost un student constiincios, clasificandu-se printre studentii fruntasi. În anul 1957 a sustinut examenul de internat in medicinã obtinand locul 1. Pe perioada internatului a activat ca preparator benevol in cadrul catedrei de anatomie, sub indrumarea Prof. Z. Iagnov, participand la activitatea didacticã si elaborarea de lucrãri stiintifice.
La terminarea stagiilor de internat a fost repartizat ca medic stagiar chirurg la Spitalul Raional Drãgãnesti Olt, unde a lucrat timp de doi ani, perioadã in care a fost director adjunct si apoi director titular al spitalului.
În anul 1962, a participat la concursul de secundariat, fiind declarat reusit pe pozitia 1. Ca urmare a acestui concurs, a obtinut postul de medic secundar in Clinica Chirurgicalã din Spitalul Fundeni. În anul 1965 devine medic specialist, ocupand locul 1 la concursul de medic specialist.
Prof. Dr. Andrei Popovici
În anul 1966 este admis la doctorat, prin concurs, avand ca temã "Hipertensiunea portalã presinusoidalã". Sustine teza de doctorat cu acelasi nume, in anul 1970, obtinand titlul de "Doctor in medicinã", apoi, prin echivalarea titlului academic devine medic primar chirurg.
Anul 1992 reprezintã anul in care, dupã o lungã perioadã didacticã "neoficialã", doctorul Andrei Popovici devine conferentiar universitar in cadrul Clinicii de Chirurgie Generalã Fundeni condusã de Prof. Mihai Stãncescu.
În anul 1996 devine profesor universitar si seful Clinicii de Chirurgie Generalã Fundeni, pe care o conduce panã in anul 2002, cand se pensioneazã, continuindu-si activitatea ca profesor consultant panã in momentul decesului.
*
Profesorul Andrei Popovici a fost continuatorul scolii de chirurgie de la actualul Institut Clinic Fundeni, scoalã creatã de Prof. Dan Setlacec si apoi de Prof. Mihai Stãncescu.
În calitate de medic, doctorul Andrei Popovici a fost un chirurg de exceptie. Activitatea chirurgicalã a gandit-o ca un echilibru intre ingrijirea la patul bolnavului si activitatea operatorie. Oferea fiecãrui bolnav o atentie deosebitã, neprecupetind nici un efort in ingrijirea acestuia. Succesele si mai ales insuccesele, inerente activitãtii chirurgicale il preocupau foarte mult, discutandu-le pe larg cu colaboratorii, incercand, si pe aceastã cale, imbunãtãtirea rezultatelor.
În sala de operatie era un chirurg calm, rapid, cu gesturi precise, eficiente. Se orienta cu rapiditate in situatiile dificile pe care le rezolva cu promptitudine. Aborda o paletã largã de interventii, punand accentul pe operatiile de amploare cum ar fi: chirurgia oncologicã a tubului digestiv si organelor genitale feminine, chirurgia pancreasului, chirurgia esofagului, chirurgia glandelor suprarenale, chirurgia hipertensiunii portale.
Activitatea stiintificã a Prof. Andrei Popovici a fost una deosebit de bogatã. Încã din perioada studentiei, a participat la elaborarea de lucrãri stiintifice care au fost comunicate. Mai apoi, dupã ce a devenit membru al Clinicii de chirugie generalã Fundeni, initial sub indrumarea Prof. Dan Setlacec a elaborat numeroase comunicãri stiintifice, articole, capitole de tratate, monografii. A publicat 187 articole ca prim autor in reviste nationale si internationale. Principale teme abordate au fost: chirurgia glandei mamare (patologia benignã si malignã ), chirurgia esofagului, chirurgia oncologicã digestivã, chirurgia biliarã, chirurgia retroperitoneului si altele. A participat cu lucrãri la numeroase congrese nationale si internationale. A publicat sase monografii chirurgicale si multe capitole in monografii si tratate medicale. A fost membru al comitetelor editoriale la revistele Chirurgia si Archives of the Balkan Medical Union, precum si membru in conducere Societãtii Romane de Chirurgie.
Activitatea didacticã a Prof. Andrei Popovici a fost multilateralã. Încã din perioada in care nu era cadru didactic s-a ocupat activ de pregãtirea medicilor rezidenti, multe generatii de medici chirurgi datorandu-i formarea profesionalã.
Ulterior, dupã ce a devenit conferentiar si apoi profesor activitatea didacticã s-a amplificat si s-a diversificat. A acordat o atentie deosebitã pregãrii teoretice a studentilor, tinand numeroase cursuri si prelegeri. A coordonat aparitia primelor cursuri litografiate de chirurgie generalã pentru anii IV si V ale Clinicii de Chirurgie Generalã Fundeni, a supravegheat atent pregãtirea practicã, la patul bolnavului, a studentilor aflati in stagiul de chirurgie, permitandu-le celor interesati sã asiste la operatii. De asemenea Prof. Andrei Popovici a fost coordonatorul mai multor doctoranzi.
Ca om, Prof. Andrei Popovici a fost o personali-tate puternicã, fiind caracterizat de rigurozitate, disciplinã, meticulozitate, corectitudine. Avea o minte foarte organizatã, rar intamplandu-i-se sã uite amãnunte din ceea ce-si propunea. Muncea foarte mult impunand si colaboratorilor un ritm alert de activitate. Încerca prin toate mijloacele sã-si ajute colaboratorii, sã le impãrtãseascã din experienta profesionalã si de viatã iar, cand era nevoie, se implica activ in solutionarea unor probleme inerente practicii chirurgicale. Prof. Andrei Popovici citea si scria foarte mult, neavand mult timp liber. Îi plãcea sã cãlãtoreascã, excursiile in tarã si strãinãtate fiind printre putinele pasiuni extraprofesionale pe care le avea.
În ultimii doi ani starea de sãnãtate a Prof. Andrei Popovici se deterioreazã progresiv, un rol important avand si efortul prelungit, fãrã odihnã si privatiunile vietii de chirurg.
La varsta de 67 de ani se sfarseste, dupã o lungã si grea suferintã cel ce a fost Prof. Dr. Andrei Popovici, chirurg exceptional, care a avut contributii fãrã egal in literatura chirurgicalã actualã si care a format multe generatii de chirurgi de valoare care ii vor purta o vie amintire.

Dumnezeu sã-l ierte si sã-l odihneascã in veci!
Prof. Dr. Irinel Popescu