IN MEMORIAM... Acad. Prof. Dr. Doc. Eugeniu Proca (1927-2004)

  1. Home
  2. Articles

IN MEMORIAM... Acad. Prof. Dr. Doc. Eugeniu Proca (1927-2004)

Editorial, no. 3, 2004
La 7 martie 2004, s-a stins din viatã, dupã o grea suferintã, Prof. Dr. Doc. Eugeniu Proca, figurã proeminentã a chirurgiei si urologiei romanesti care a continuat sã dezvolte si sã modernizeze urologia romaneascã.
Nãscut la 12 ianuarie 1927, în comuna Godeni - Arges, dintr-o familie de tãrani, urmeazã cursul primar, în satul natal dupã care este admis la liceul “Dinicu Golescu“ din Campulung- Muscel (1937) obtinand diploma de bacalaureat în 1945. Datoritã greutãtilor inerente, de dupã rãzboi si situatiei familiare modeste, este admis la Institutul Medico-Militar, din Bucuresti (1945), unde rãmane 3 ani, iar, în anul IV se transferã, ca student civil, la Facultatea de medicinã din Bucuresti pe care o absolvã în 1951. Între timp, este intern al spitalului Brancovenesc. Dupã terminarea facultãtii, este repartizat ca medic consultant chirurg la Spitalul Comãnesti - Bacãu iar, în 1953, este admis aspirant, cu frecventã, la clinica de chirurgie si urologie Panduri, din Bucuresti, sub conducerea Acad. Th. Burghele care îi încredinteazã o temã nouã, privind dializa extrarenalã. În 1957 obtine titlul de “Doctor în medicinã“ cu teza “Insuficienta renalã acutã - fiziopatologie, diagnostic si tratament“, prima lucrare de acest fel din tarã. Între timp lucreazã ca asistent la catedra de anatomie (1954-1966) si parcurge toate treptele ierarhiei spitalicesti, ajungand medic primar chirurg, apoi urolog si pe cele didactice panã la titlul de conferentiar (1969) si profesor (1974). Începand din 1964, urmeazã o serie de specializãri la Londra si Boston, în transplantarea renalã, iar în 1966 este numit seful echipei de transplant renal experimental, la Panduri. În 1975, devine seful clinicii de urologie Fundeni panã la pensionare (1997).
Figura 1
Cu o culturã generalã si medicalã vastã, inteligent, expeditiv, tenace, exigent si meticulos, Prof. Proca instrueste multe generatii de studenti si rezidenti si alãturi de un colectiv tanãr, formeazã o scoalã modernã de urologie din care s-au ridicat multi sefi de sectii urologice, la spitalele judetene din tarã.
În 1980, face primul transplant renal, la om, la noi în tarã si formeazã o echipã de tineri, în acest domeniu. Abordeazã cu succes, chirurgia spatiului retroperitoneal si a glandelor suprarenale, urologia oncologicã si cea endoscopicã.
Activitatea stiintificã este reprezentatã de elaborarea a peste 400 lucrãri comunicate si publicate, de monografii si a Tratatului de patologie chirurgicalã (sub red. 1984). A organizat multe simpozioane, conferinte si congrese nationale de urologie, pe teme de actualitate unde s-au stabilit metode terapeutice care au fost aplicate în toatã tara si a participat la multe congrese internationale.
În 1989 a reînfiintat Societatea Romanã de Urologie (functionase în cadrul Societãtii de Chirurgie) al cãrui presedinte a fost panã în 1998 si a Revistei romane de urologie, fiind redactor sef. Deasemeni, a fost secretarul general al revistei Chirurgia (1959-1975) si apoi redactor sef (1975- 1989).
A fost prodecan al Facultãtii de specializare si perfectionare a medicilor si farmacistilor, Rector al U.M.F. Bucuresti (1976-1978) si Ministru al Sãnãtãtii (1978-1985).
Membru al Academiei de Stiinte Medicale si a altor societãti medicale nationale, precum si internationale (Asociatia europeanã urologicã, 8 ani în comitetul de conducere, Societatea Balcanicã de Urologie, Societatea Internationalã de Urologie), în 1996 a fost primit membru de onoare al Academiei Romane.
Disparitia Prof. Proca reprezintã o pierdere în medicina si urologia romaneascã si va fi regretatã de elevii sãi si de toti cei care l-au cunoscut.

Prof. Dr. Nicolae Angelescu