Extras din procesul verbal al Adunãrii Generale a SRC cu ocazia Congresului National de Chirurgie

  1. Home
  2. Articles

Extras din procesul verbal al Adunãrii Generale a SRC cu ocazia Congresului National de Chirurgie

I. Popescu, T. Pãtrascu
Evenimente stiintifice, no. 4, 2006
* Presedinte al SRC
* Secretar General al SRC


În perioada 24-27 mai 2006, la Bãile Felix - Oradea, s-a desfãsurat al XXIII-lea Congres National de Chirurgie organizat de Societatea Românã de Chirurgie.
Congresul a ales noua conducere a SRC formatã din:
Presedinte

Prof. Dr. Irinel Popescu (Bucuresti)

Vicepresedinti Prof. Dr. Vasile Sârbu (Constanta)
  Prof. Dr. Florian Popa (Bucuresti)
Prof. Dr. Eugen Brãtucu (Bucuresti)
Prof. Dr. Ion Georgescu (Craiova)
Prof. Dr. Eugen Târcoveanu (Iasi)
Prof. Dr. Doru Bordos (Timisoara)
Prof. Dr. Liviu Vlad (Cluj-Napoca)
Secretar general Prof. Dr. Traian Pãtrascu (Bucuresti)
Secretari Prof. Dr. Dan Ungureanu (Bucuresti)
  Dr. Vlad Constantin (Bucuresti)
Conf. Dr. Cãtãlin Vasilescu (Bucuresti)
Comisia de cenzori Simona Bodog - expert contabil (Oradea)
  Dr. Ciurea Silviu (Bucuresti)
Dr. Patricia Boeti (Bucuresti)
Trezorier Dr. Victor Strâmbu (Bucuresti)
Membri Prof. Dr. Mircea Beuran (Bucuresti)
  Prof. Dr. Adrian Maghiar (Oradea)
Prof. Dr. Nicolae Turdeanu (Cluj)
Prof. Dr. Fulger Lazãr (Timisoara)
Prof. Dr. Maftei Octavian (Galati)
Prof. Dr. Mircea Ciurea (Bucuresti)
Prof. Dr. Iusuf Timurlenk (Constanta)
Prof. Dr. Ion Aschie (Constanta)
Prof. Dr. Silviu Constantinoiu (Bucuresti)
Prof. Dr. Stefan Georgescu (Iasi)
Prof. Dr. Nicolae Iordache (Bucuresti)
Prof. Dr. Dan Sabãu (Sibiu)
Prof. Dr. Nicola Trãilã (Timisoara)
Prof. Dr. Cristian Dragomir (Iasi)
Prof. Dr. Constantin Ciuce (Cluj-Napoca)
Prof. Dr. Neagu Stefan (Bucuresti)
Conf. Dr. Iancu Cornel (Cluj)
Dr. Vasile Bud (Tg. Mures)
Dr. Emil Sandu (Tg. Jiu)
Dr. Vasile Palade (Bacãu)