Enciclopedia de chirurgie

  1. Home
  2. Articles

Enciclopedia de chirurgie

Recenzie realizata de: I. Popescu
Recenzii, no. 3, 2005
* Centrul de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni


Cu ocazia Conferintei Nationale de Chirurgie de la Iasi de la sfârsitul lunii mai a fost lansat primul numãr al "Enciclopediei de Chirurgie". Aceastã aparitie editorialã, inspiratã dupã modelulul "Encyclopedie medico-chirurgicale", îsi propune sã prezinte tehnici chirurgicale si probleme de actualitate ale chirurgiei într-un model simplu si concis, cu o frecventã de 4-6 aparitii anuale. Initiativa editorialã apartine colectivului de redactie al revistei "Chirurgia", care adreseazã invitatia de a colabora tuturor celor care, de-a lungul anilor, au acumulat experientã, într-un capitol de patologie sau cu o anumitã tehnicã chirurgicalã. Aceastã serie se adreseazã chirurgilor tineri care doresc sã-si însuseascã o tehnicã operatorie standardizatã, dar si chirurgilor cu experienta care vor sã-si confrunte propriul mod de executie al unor interventii cu experienta altora.
Lansarea la Conferinta Nationalã de Chirurgie a primului numãr al "Enciclopediei de Chirurgie" s-a bucurat de un real succes, un numãr mare de chirurgi arãtându-se interesati de aceastã aparitie ineditã în literatura medicalã româneascã (serie de fascicole cu CD atasat).
Acest prim numãr, care prezintã tehnica duodenopancreatectomiei cefalice, a fost realizat în Centrul de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic din Institutul Clinic Fundeni.
Fascicolul, redactat de Prof. Dr. Irinel Popescu si Sef de Lucrãri Dr. Silviu Ciurea, cu desene realizate de Prof. Dr. Dan Sabãu (Universitatea de Medicinã din Sibiu), prezintã detaliat istoricul, bazele anatomice, indicatiile, tehnica operatorie, îngrijirile postoperatorii si rezultatele duodenopancreatectomiei cefalice. O bibliografie concisã directioneazã în final cititorul cãtre lecturi mai extensive asupra subiectului tratat.
CD-ul atasat fascicolului prezintã, într-un format ce poate fi redat pe orice calculator, pe parcursul a aproximativ 20 de minute, timpii operatori, cu o calitate deosebitã a imaginii.
Sperãm ca si fascicolele ulterioare sã se bucure de acelasi real succes, si astfel "Enciclopedia de Chirurgie" sã devinã un reper important în pregãtirea chirurgilor români.

Recenzie realizata de: I. Popescu