Curs European de Chirurgie Laparoscopicã

  1. Home
  2. Articles

Curs European de Chirurgie Laparoscopicã

Recenzii, no. 6, 2003
8 - 11 aprilie, St-Pierre University Hospital, Brussels

Cursul la care am participat este un curs pentru avansati, acreditat de E.A.E.S. si S.A.G.E.S., condus de Prof. G.B. Cadiere si J. Himpens, care trece în revistã, prin demonstratii operatorii în direct, stadiul actual al chirurgiei laparoscopice elective.
Prima zi a fost dedicatã chirurgiei polului digestiv superior. Teoretic s-au prezentat pe scurt: indicatiile si complicatiile op. Nissen, sistematizarea si indicatiile operatiilor bariatrice pentru obezitate morbidã. In direct s-au prezentat douã op. Nissen. Prima a fost efectuatã de Prof.G.B. Cadiere, iar a doua, în 46 min., de cãtre B.Dallemagne, cel care a efectuat-o primul în ianuarie 1991 si în al cãrui serviciu s-au efectuat peste 1300 de astfel de operatii. Noutãtile au fost o calibrare mai stransã a hiatusului esofagian si fixarea valvei la pilieri (în 1995 am efectuat un stagiu în serviciul lui B. Dallemagne). În continuare s-a prezentat o casetã video cu o esofagectomie asistatã laparoscopic pentru neoplasm esofagian superior. Disectia esofagului toracic s-a efectuat cu ajutorul telerobotului "daVinci" (Intuitive Surgical, Mountain View, CA, USA) care si-a dovedit calitãtile. S-au prezentat în direct trei operatii bariatrice: o operatie restrictivã, aplicarea laparoscopicã ("banding") a unui inel gastric sintetic ajustabil (Prof.G.B.Cadiere), o operatie malabsorbtivã, scurtcircuit duodenal (Prof. M. Gagner) si o operatie mixtã, bypass gastric (J. Himpens), ultimele douã laborioase si care necesitã utilizarea unui numãr apreciabil de staplere.
Ziua a doua a fost consacratã chirurgiei colorectale. Prezentãri teoretice: anatomie chirurgicalã si altgoritmul terapeutic în diverticuloza colonicã. S-au prezentat si douã casete video: sigmoidectomie segmentarã si rectopexie laparosopicã Orr-Loygue modificatã pentru constipatie si prolaps rectal (Prof.J.Leroy), respectiv hemoroidectomie mecanicã, cu stapler circular (EEA), op.Longo. Au fost prezentate în direct trei hemicolectomii stangi pentru diverticulozã sigmoidianã efectuate de Prof.G.B.Cadiere, respectiv Prof. J.Leroy. S-a insistat pe disectia fasciei Toldt si a mezorectului de la dreapta la stanga si mobilizarea laparoscopicã a unghiului splenic colonic.
Ziua a treia a fost dedicatã chirurgiei laparoscopice parietale. Teoretic s-au prezentat avantajele abordului laparoscopic al herniilor inghinale în general si al abordului total extraperitoneal (TEP) în special. Caseta video a prezentat tehnica abordului laparoscopic al unei hernii ombilicale, respective al unei eventratii. Operatiile au fost efectuate de J. Himpens: 4 hernii inghinale prin abord TEP si o tentativã de curã a unei eventratii postoperatorii dupã mesã, care a impus conversie pentru cã ansa nu a putut fi redusã din sacul de eventratie. S-a înregistrat si un record: "cura unei hernii inghinale directe bilaterale în 17 min".
În ziua a patra s-au prezentat în direct urmãtoarele interventii: splenectomie, colecistectomie mini-laparoscopicã folosind un trocar de 10mm si laparoscop de 5 mm (Prof.G.B.Cadiere), adrenalectomie stangã pe cale lombarã (Prof.J.Bonjer). Pe videocasetã s-a prezentat o duodenopancreatectomie cefalicã asistatã laparoscopic (anastomozele s-au efectuat manual printr-o minilaparotomie) pentru pancreatitã cronicã (S.Azagra). În continuare s-a prezentat telerobotul "daVinci", prof. G.B. Cadiere si J. Himpens fiind pionierii în domeniu, avand din 1998 peste 200 operatii efectuate: colecistectomie, op. Nissen, salpingorafie, etc. E. Capelluto a efectuat o colecistectomie laparoscopicã cu telerobotul. Deocamdatã, în chirurgia generalã, spre deosebire de chirurgia cardiovascularã, rolul telerobotilor ("Zeus" si "daVinci") e limitat, îndeosebi datoritã absentei controlului tactil al tractiunii organelor si al pretului.
În încheiere, Prof.J.Marescaux ne-a prezentat o teleconferintã asupra stadiului chirurgiei actuale si perspective: posibilitatea reconstructiei tridimensionale virtuale a organului lezat pe baza CT sau RMN, telementoringul, simularea digitalã virtualã a interventiei, care permite alegerea tacticii operatorii optime în cazul dat. Interventia poate fi efectuatã de cãtre chirurg fie nemijlocit, fie asistat de robot, fie dirijand din sala de operatie un telerobot, fie experimental, de la mare distantã ("teleprezentã"). Mai mult, într-un viitor nu foarte îndepãrtat, dupã simularea digitalã a operatiei de cãtre chirurg, operatia va putea fi efectuatã de telerobot dirijat exclusiv de ordinator.
Cursul a fost moderat de Prof.G.Fourtanier, B.Dallemagne, Prof. A. Finnes. Avantajul acestui curs este prezentarea unui numãr de 17 operatii în direct, efectuate de la A la Z de cãtre experti de marcã în domeniu. Calitatea transmisiilor, a prezentãrilor teoretice, dialogul permanent al operatorilor cu moderatorii si cursantii, telementoringul si nu în ultimul rand ospitalitatea si amabilitatea organizatorilor au fost peste asteptãri.
Cursul era la cea de a XX-a editie si îl recomand cu cãldurã.

Recenzie realizata de: A.E. Nicolau