Curs de chirurgie miniinvazivã a sistemului endocrin

  1. Home
  2. Articles

Curs de chirurgie miniinvazivã a sistemului endocrin

Recenzii, no. 2, 2003
În perioada 6 - 8 februarie 2003 s-a desfãsurat la Institutul European de Telechirurgie de la Strasbourg cel de al 5-lea curs international de chirurgie miniinvazivã a sistemului endocrin.
Sub conducerea profesorului Jacques Marescaux, o echipã de 15 experti din sase tãri europene si din Statele Unite a prezentat cele mai recente achizitii în chirurgia video- endoscopicã a glandelor endocrine.
Demonstratiile operatorii, prelegerile teoretice si prezentãrile de cazuri clinice au acoperit toatã gama de preocupãri în acest domeniu.
Prima zi a cursului a fost consacratã chirurgiei miniinvazive cervicale si a început cu demonstratii de paratiroidectomie si tiroidectomie videoasistate, pentru a continua apoi cu prezentarea tuturor aspectelor de tehnicã operatorie si cu comentarea progreselor realizate în ultimii ani. Dupã amiazã o parte din cursanti au exersat în laboratorul experimental tehnicile miniinvazive cervicale iar ceilalti au participat la dezbateri pe marginea unor cazuri clinice dificile.
În cea de a doua zi s-au efectuat demonstratii operatorii de suprarenalectomie laparoscopicã, au fost prezentate aspectele chirurgicale ale hipercortizolismului, iar dupã amiaza a fost împãrtitã iarãsi între exercitii practice de suprarenalectomie la porci si dezbateri clinice.
În ultima zi demonstratiile operatorii s-au referit la timectomia si pancreatectomia prin tehnici miniinvazive iar apoi au fost prezentate dotãrile necesare si tehnica pentru interventii toracoscopice; ca si variantele de pancreatectomie miniinvazivã.
Prelegerile finale au realizat o sintezã a modului în care trebuie abordati pacientii cu hiperparatiroidism primar si cu noduli tiroidieni iar pentru chirurgia suprarenalelor au fost prezentate indicatiile si contraindicatiile, complicatiile, situatiile particulare ale feocromocitoamelor si ale tumorilor mari de suprarenale, încheind cu evaluarea avantajelor si dezavantajelor chirurgiei miniinvazive endocrine.
Întreaga activitate desfãsuratã la acest curs a conturat foarte puternic avantul tehnicilor miniinvazive pentru patologia endocrinã cu indicatie chirurgicalã.

Recenzie realizata de: Prof. Dr. Corneliu Dragomirescu