Congres National al Asociatiei Române de Chirurgie Endoscopicã si alte Tehnici Interventionale (ARCE) 29 - 31 octombrie 2008

  1. Home
  2. Articles

Congres National al Asociatiei Române de Chirurgie Endoscopicã si alte Tehnici Interventionale (ARCE) 29 - 31 octombrie 2008

E. Târcoveanu, C. Copãescu
Scientific events, no. 6, 2008
* Clinica I Chirurgie I. Tãnãsescu - Vl. Butureanu, Sp Sf. Spiridon, UMFarmacie Gr.T. Popa, Iasi
* Clinica de Chirurgie Generalã, Sp Clinic Sf. Ioan, Bucuresti


În perioada 29-31 octombrie 2008 s-a desfãsurat la Iasi, în hotelul Ramada, al IV-lea Congres National al Asociatiei Române de Chirurgie Endoscopicã si alte Tehnici Interventionale (ARCE), sub presedentia prof. dr. Lazãr Fulger de la U.M.F. Timisoara, Congres organizat de ARCE, European Academy of Surgical Sciences, Societatea Româna de Chirurgie, Universitatea de Medicinã si Farmacie "Gr.T. Popa" Iasi, Clinica I Chirurgie Iasi, Epitropia "Sf. Spiridon".
Congresul a reunit peste 400 participanti din tarã si din strãinãtate si asistente medicale din sãlile de operatie de chirurgie minim invazivã, care s-au afiliat la ARCE.
Succesul congresului a fost garantat prin participarea unor personalitãti ale chirurgiei europene si românesti, care au prezentat conferinte pe subiecte de interes de mare actualitate: Nagy Habib (UK), John Lotz (UK), Jose Schiappa (Portugalia), Robrecht Van Hee (Belgia), Pierre Mendes Da Costa (Belgia), Hendrik Van Damme, Gianfranco Silecchia (Italia), academician Gh. Ghidirim, Eugen Maloman, Vladimir Hotineanu (Chisinau), Nicolae Angelescu, Mircea Beuran, Silviu Constantinoiu, Cãtãlin Vasilescu, Cãtãlin Copãescu, Victor Tomulescu, D. Ungureanu, A.E. Nicolau (Bucuresti), Lazãr Fulger (Timisoara), Constantin Copotoiu (Tg. Mures), Liviu Vlad, Aurel Andercou (Cluj Napoca), Vasile Sârbu (Constanta), Ion Georgescu (Craiova).
Înaintea Congresului s-au desfãsurat trei cursuri post-universitare: "Inguinal hernia surgery" (R. Van Hee - EASS), "Efficient participation in scientific events" (J. Schiappa - EASS), "Laparoscopia în abdomenul acut" (A.E. Nicolau, Lazãr Fulger, E. Târcoveanu - ARCE), care s-au bucurat de o largã audientã.
Dupã ceremonia de deschidere a Congresului s-au prezentat 4 conferinte: "Istoricul chirurgiei minim invazive românesti" (N. Angelescu), "Do we need standardisation?" (J. Schiappa), "MEDTING: a web tool of the standardisation of medical multimedia information exchange" (P. Ledesma), "Chirurgia roboticã: prezent si perspective" (C. Vasilescu).
În urmãtoarele douã zile s-au desfãsurat sesiuni tematice, cu prezentãri de conferinte, comunicãri orale si video.
În sesiunea "Chirurgia laparoscopicã a peretelui abdominal" s-au prezentat douã conferinte - "Dimitrie Cantemir: prima mentionare a abordului transabdominal pentru cura herniei inghinale" (A.E. Nicolau), "Place de la laparoscopie dans la prise en charge des eventrations abdominales" (P. Mendes Da Costa), o masã rotundã privind tratamentul chirurgical al defectelor parietale abdominale (R. Van Hee, P. Mendes da Costa, J. Lotz, N. Danila, G. Dimofte), trei comunicãri orale privind tratamentul herniilor peretelui abdominal (T. Burcos) si abordul minim invaziv al eventratiilor. Sesiunea s-a finalizat cu un simpozion Johnson & Johnson privind utilizarea plasei Proceed în abordul laparoscopic al eventratiilor abdominale.
În sesiunea de chirurgie ginecologicã minim invazivã s-au prezentat douã conferinte - "Chiurajul limfonodulilor pelvini pentru melanomul membrelor inferioare" (Tr. Nicola) si "Limfadenectomia pelvinã roboticã în cancerul de col uterin si cancerul de endometru" (C. Vasilescu), urmate de 5 prezentãri orale despre chirurgia laparoscopicã a tumorilor benigne de ovar (G. Veselu, E. Târcoveanu), tratamentul minim invaziv al incontinentei urinare de efort si a prolapsului genital (D. Niculescu, R. Socolov) si histerectomia laparoscopicã pentru fibromatoza uterinã (R. Munteanu), lucrãri care au suscitat numeroase discutii.
Unul din punctele tari ale Congresului s-a concretizat într-o demonstratie operatorie - Gastrectomie longitudinalã laparoscopicã pentru tratamentul obezitãtii morbide cu folosirea de Staplere EndoGIA intarite cu pericard bovin (PeristripsDry) - efectuatã în Clinica I Chirurgie a Spitalului Sf. Spiridon din Iasi de cãtre dr. Cãtãlin Copãescu si echipa sa de la Spitalul "Sf. Ioan" Bucuresti. Interventia a fost transmisã în direct la hotelul Ramada unde a fost comentatã de dr. R. Munteanu, iar sala respectivã a devenit neîncãpãtoare pentru toti cei interesati.
Dupã demonstratia operatorie a urmat sesiunea de chirurgie metabolicã si bariatricã, care s-a bucurat de un interes deosebit. S-au prezentat douã conferinte, ale unor experti în domeniu - "Is Type 2 Diabetes a surgical disease?" (G. Silecchia), "Etapele de dezvoltare ale unui program de chirurgie bariatricã" (C. Copãescu), comunicãri libere privind diverse procedee laparoscopice folosite în chirurgia obezitãtii (gastrectomia longitudinalã - R. Munteanu, by-passul gastric laparoscopic - C. Copãescu, gastric bandingul ajustabil - S. Olariu), complicatiile survenite în bandingul gastric (Gh. Ghidirim), Registrul belgian de chirurgie bariatrica (F. Ungureanu) si o prezentare video despre sleeve gastrectomii (B.V. Martian).
În sesiunea endoscopie interventionala si N.O.T.E.S. s-au prezentat trei conferinte de mare actualitate: "N.O.T.E.S. - începutul unei noi ere?" (C. Dutã), "Dilatatia endoscopicã a stenozei esofagiene" (S. Constantinoiu), "Place de la laparoscopie dans la prise en charge des complications de l'endoscopie digestive" (P. Mendes Da Costa), apoi 6 comunicãri orale si o prezentare video - "Transvaginal cholecystectomy N.O.T.E.S. combined with minilaparoscopy" (P. Ledesma). În aceastã sesiune s-au prezentat 2 premiere nationale în materie de NOTES: Apendicectomia transvaginalã (F. Lazãr, C. Dutã) si Colecistectomia transvaginalã (C. Copãescu).
Sesiunea privind chirurgia toracoscopicã a demonstrat progresele fãcute si în acest domeniu prin conferintele prezentate - "Chirurgia minin invaziva în cancerul de esofag" (F. Lazãr), "Limfadenectomia mamara interna toracoscopica în cancerul de sân" (Tr. Nicola), prin comunicãrile orale privind timectomia toracoscopicã (V. Tomulescu), simpatectomia toracoscopicã (Al. Grigorovici), splanhniciectomia toracoscopicã (O. Bãlã, Vl. Hotineanu), mediastinoscopie, chirurgia laparoscopicã în patologia pleuro-pericardicã (G. Cozma, O. Dãnãilã) si o prezentare video despre timectomia extinsa prin abord toracoscopic bilateral si timp cervical pentru miastenia gravis (R. Viziteu).
Laparoscopia în abdomenul acut a atras un numeros auditoriu. În afara conferintei prof. dr. P. Mendes Da Costa despre rolul colecistectomiei în colecistita acutã, celelalte 10 lucrãri au abordat toate urgentele chirurgicale abdominale traumatice (A.E. Nicolau), peritonite recente (A. Stãnescu), ulcerul perforat (S. Lunca, M.H. Stanca, F. Lazãr), peritonite localizate.
Chirurgia laparoscopicã a cãilor biliare a constituit filonul central al congresului si a început cu douã conferinte magistrale sustinute de J. Schiappa - "Main biliary ducts injuries" si "Intraoperative echography". În continuare s-au prezentat comunicãrile orale care au abordat conversia în colecistita acutã (C. Copotoiu), tratamentul litiazei coledociene pe cale laparoscopicã (B.V. Martian), colecistectomia anterogradã, leziunile cãii biliare principale în cursul colecistectomiei laparoscopice (D. Vintilã), riscul colecistectomiei laparoscopice la cirotici si procedeul rendez-vous în tratamentul minim invaziv al litiazei biliare (M. Grigoriu).
În sesiunea varia s-au prezentat douã conferinte de mare succes - chirurgia aorto-iliacã pe cale laparoscopicã (H. Van Damme) si laparoscopia în limfoame - un gold standard.
Din cele 30 de lucrãri postere prezentate, juriul condus de J. Lotz a selectat 3 lucrãri valoroase, care au fost premiate la receptia oferitã de organizatori la Palatul Roznovanu: Premiul I - "Integrarea învatamântului bazat pe situatii reale cu realitatea virtualã în deprinderea aptitudinilor practice în chirurgia laparoscopicã" (V. Bintintan), Premiul II "Abordul laparoscopic în rezectia sincronã a metastazelor hepatice în cancerul colorectal" (Olivia Sgarburã), Premiul III - "Limfadenectomia prin abord medial - cheia asigurãrii radicalitatii oncologice în hemicolectomia laparoscopicã" (R. Seicean).
Sesiunea video a cuprins 12 prezentãri de actualitate.
Chirurgia laparoscopicã a ficatului a fost urmaritã de multi participanti, care au avut ocazia sã audieze trei conferinte magistrale sustinute de prof. N. Habib (Rezectii hepatice si renale cu ajutorul radiofrecventei efectuate pe cale clasicã si laparoscopicã), V. Tomulescu (Chirurgia minim invazivã a ficatului), st. Georgescu (Chistul hidatic hepatic - o provocare a chirurgiei minim invazive). Comunicãrile orale au abordat tratamentul laparoscopic al chistului hidatic (F. Lazar, I. Costea, C. Tomus) si termonecroza laparoscopicã prin hiper-termie în tumorile hepatice primitive si secundare nerezecabile folosind radiofrecventa (P. Boeti) si vaporii de apã (C. Lupascu).
Sesiunea privind chirurgia laparoscopicã colorectalã a debutat prin douã conferinte interesante sustinute de P. Mendes Da Costa (Place de la laparoscopie dans la prise en charge des diverticulites sigmoidienes) si S. Vartolomei (Chirurgia colicã laparoscopicã nonselectivã) si a continuat cu prezentãri orale care au expus experienta unor colective reprezentative în domeniu - Institutul Clinic Fundeni (S. Vasile), Spitalul Clinic de Urgente Floreasca (B.V. Martian), Clinica a II-a Chirurgie Timisoara (F. Varcus), Clinica I Chirurgie Cluj Napoca (V. Bintintan) si Clinica a III-a Chirurgie Iasi (V. Scripcariu).
Demonstratia operatorie din a doua zi de congres a adunat, ca si în ziua precedentã, un public numeros si a constat într-o rezectie hepaticã atipicã a unui adenocancer pe cirozã de segment VIII efectuatã cu pensa de radiofrecventã, fãrã sângerare, de N. Habib, tehnicã ce-i poartã numele.
Chirurgia esogastricã minim invazivã a abordat cura laparoscopicã a herniei hiatale - analiza primelor 100 de operati (conferintã sustinutã de J. Lotz), acalazia cardiei (E. Târcoveanu), tumorile stromale gastrointestinale (O. Bãlã), diverticuli esofagieni (V. Popa), leiomiom (R. Munteanu) si utilizarea chirurgiei robotice în rezolvarea patologiei benigne a jonctiunii esogastrice.
Chirurgia roboticã, coordonatã de M. Beuran, C. Vasilescu, V. Tomulescu, a demonstrat experienta echipelor de la Institutul Clinic Fundeni si de la Spitalul Clinic de Urgente Bucuresti privind chirurgia roboticã în cancerul gastric (C. Vasilescu), chirurgia roboticã colorectalã (V. Tomulescu), chirurgia roboticã a defectelor parietale abdominale si în colecistectomia dificilã (M. Beuran), splenectomia subtotalã roboticã (O. Stãnciulea), abordul minim invaziv robotic al mediastinului anterior (V. Tomulescu) si propunere de registru national al cazurilor operate cu ajutorul robotului da Vinci (M. Beuran). Discutiile aprinse care s-au purtat au demonstrat interesul chirurgilor români pentru acest nou tip de chirurgie, experienta existentã la ora actualã fiind încurajatoare.
Chirurgia laparoscopicã retroperitonealã a fost subiectul unei alte sesiuni. Conferinta de debut (Mihaela Vartic) a prezentat una din cele mai mari experiente de suprarenalectomii din tarã, cea a colectivului prof. M. Beuran (132 cazuri), urmatã de experienta clinicilor chirurgicale conduse de prof. dr. C. Dragomirescu de la Spitalul "Sf. Ioan" Bucuresti (260 cazuri, M. Litescu) si cea a Institutului Clinic Fundeni (V. Tomulescu). S-au mai prezentat simpatectomia lombarã laparos-copicã (V.T. Grigorean, V. surlin), abordul laparoscopic transperitoneal în chistul hidatic renal (R. Munteanu) si paragangliom extradrenal extirpat laparoscopic (S. Pãun).
Prin importanta sa, trainingul în chirurgia laparoscopicã a fost bine reprezentat la acest congres prin conferintele lui F. Lazãr (Analiza calitãtii si eficientei trainingului în laparos-copie) si a lui J. Lotz (Laparoscopic inguinal hernia repair - the learning process). La sfârsitul acestei sesiuni s-a desfãsurat un simpozion Astra Zeneca privind rolul inhibitorilor pompei de protoni injectabili în practica chirurgicalã (S. Constantinoiu) si un simpozion Antibiotice Iasi (Cum a devenit colimicina antibiotic de rezerva?). De asemenea, a avut loc si lansarea cartii "Adenocarcinomul de jonctiune esogastricã", sub redactia prof. dr. S. Constantinoiu, apãrutã la Editura Medicalã Amaltea Bucuresti, în 2008.
Sectiunea de chirurgie laparoscopicã splenopancreaticã s-a deschis printr-o conferintã magistralã (Splenectomia în splenomegalie: chirurgie laparoscopicã, roboticã sau deschisã? - C. Vasilescu) si a continuat prin comunicãri orale privind splenectomia laparoscopicã în experienta Clinicii III Chirurgie Cluj Napoca (F. Graur), a Clinicii I Chirurgie Tg. Mures (C. Copotoiu), splenectomia laparoscopicã în tumorile chistice splenice (E. Târcoveanu), pseudochistul de pancreas - criterii de selectia a abordului minim invaziv (E. Georgescu), spleno-pancreatectomia corporeocaudalã laparoscopicã (C. Iancu, F. Lazãr) si necrozectomie prin abord laparoscopic în pancreatita necroticã severã - videofilm (V. Bintintan).
Utima sesiune - varia, de la sfârsitul congresului a cuprins trei conferinte interesante privind laparoscopia pediatricã efectuatã de chirurgul generalist (J. Lotz), piloromiotomia laparoscopicã pentru stenoza piloricã la copil (J. Lotz), necesitatea colecistectomiei laparoscopice dupã sfincterotomia endoscopicã pentru litiaza colecisto-duodenalã (E. Târcoveanu), precum si comunicãri libere referitoare la chirurgia laparos-copicã la copil (M. Oancea) si dializa peritonealã laparoscopicã (S. Pantea), beneficiile analgeziei multimodale în evolutia precoce dupã colecistectomia laparoscopicã (A.E. Nicolau).
Apreciem cã acest congres a fost o reusitã datoritã numãrului mare de participanti, cursurilor precongres cu o largã audientã, demonstratiilor operatorii captivante, evaluãrii progreselor obtinute în ultimii ani si, nu în ultimul rând, diseminãrii experientelor colectivelor care practicã chirurgia laparoscopicã, cu evaluarea impactului noilor inovatii tehnologice asupra practicii chirurgicale.
Cu ocazia acestui congres s-au stabilit directiile viitoare ale dezvoltãrii chirurgiei laparoscopice din tara noastrã, s-au ales comitete de lucru privind dezvoltarea relatiilor internationale, educatia, cercetarea si publicatiile, registrul national de chirurgie laparoscopicã, web site si comunicare si s-a desemnat locatia urmãtorului congres, în 2009, la Bucuresti, sub presedentia prof. dr. M. Beuran.