Coledocoscopia - metodã modernã de diagnostic si tratament în afectiunile cãilor biliare

  1. Home
  2. Articles

Coledocoscopia - metodã modernã de diagnostic si tratament în afectiunile cãilor biliare

Editorial, no. 2, 2003

Panã în urmã cu douã decenii, afectiunile cãilor biliare au cunoscut o serie de metode de diagnostic si tratament, în raport cu  aparitia si evolutia mijloacelor tehnice, bine standardizate, de înaintasii nostri.
În diagnosticul unor astfel de afectiuni - calculi, stenoze, tumori, etc… -  s-au folosit, cu succes, colangiografia clasicã si transparieto-hepaticã cu substantã de contrast, colangiografia intraoperatorie si manometria intraoperatorie.
Tratamentul acestora s-a fãcut numai pe cale deschisã unele metode fiind valabile si astãzi, si a constat în coledocolitotomie (dupã colecistectomie), papilosfincterotomii transduodenale (pentru calculi inclavati în papilã sau stenoze oddiene), anastomoze bilio-digestive, rezectii de cale biliarã principalã (CBP) sau de convergentã, ampulectomii sau duodenopancreatectomii cefalice.
Odatã cu aparitia metodelor miniinvazive, de investigatie si tratament, arsenalul unor astfel de tehnici s-a perfectionat treptat si s-a îmbunãtãtit simtitor, din punct de vedere calitativ, explorãrile si tehnicile de chirurgie clasicã, pãstrandu-si, însã indicatiile lor, în situatii bine definite sau în imposibilitatea efectuãrii tehnicilor miniinvazive.
Astãzi, metodele miniinvazive tind sã înlocuiascã, treptat, pe cele clasice, prin avantajele pe care le oferã - aspectul estetic, diminuarea durerii postoperatorii, reducerea spitalizãrii, integrarea precoce în activitatea socio-profesionalã - fãrã afectarea calitãtii actului operator.
Ca metode miniinvazive de explorare, la ora actualã, se utilizeazã, cu succes, ecografia abdomi-nalã si laparoscopicã, scintigrafia cu HIDA, colangiografia retrogradã si coledocoscopia laparoscopicã.
Odatã cu introducerea, pe scarã largã, în practica chirurgicalã, a tehnicilor laparoscopice si endoscopice, actul chirurgical a castigat calitativ, permitand efectuarea de coledocoscopii si anastomoze bilio-digestive laparoscopice, papilosfincterectomii endoscopice si chiar duodenectomii asistate laparoscopic.
Coledocoscopia, componentã a tehnicilor laparoscopice, a devenit, în prezent, o metodã intraoperatorie de explorare si tratament, din ce în ce mai frecventã, a cãilor biliare extrahepatice si, partial a celor intrahepatice care se poate practica, atat în chirurgia deschisã, cat si în cea laparoscopicã.
Precedatã de colangiografia intraoperatorie, coledocoscopia se poate efectua transcistic (cu indicatii mai restranse) sau transcoledocian, avand avantajul de a explora, mult mai complet, CBP cat si partial, cãile biliare intrahepatice.
În cele 2 articole publicate, în acest numãr al revistei, privind coledocoscopia, autorii - M. Grigoriu si colab. si L.Alecu si colab. - prezintã indicatiile, tehnica, aportul, incidentele, accidentele, complicatiile si tratamentul afectiunilor biliare, în principal a calculilor coledocieni.
Considerãm cã, pe mãsura aparitiei posibilitãtilor de dotare corespunzãtoare, a spitalelor si a antrenãrii echipei operatorii, coledocoscopia va putea intra, în practica curentã, fiind o metodã utilã, elegantã si eficace, în diagnosticul si tratamentul afectiunilor cãilor biliare.