Chirurgie operatorie: Rezectia hepaticã. Transplantarea hepaticã ortotopicã

  1. Home
  2. Articles

Chirurgie operatorie: Rezectia hepaticã. Transplantarea hepaticã ortotopicã

Recenzii, no. 3, 2003
Monografia "Chirurgie operatorie: Rezectia hepaticã. Transplantarea hepaticã ortotopicã" a unui colectiv de autori de la Universitatea de Medicinã si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara (Prof. dr. Vladimir Fluture, Dr. Simona Rãducu-Nicolau, Dr. Octavian Cretu), reprezintã o lucrare de referintã pentru chirurgia hepaticã modernã din Romania.
Preocupãrile colectivului condus de Prof.dr. V. Fluture în domeniul chirurgiei hepatice sunt cunoscute de multã vreme, ca si prioritãtile (primul transplant hepatic experimental -1978) sau metodele moderne (excluderea vascularã totalã) promovate de aceastã valoroasã scoalã de chirurgie hepaticã.
Capitolul introductiv este dedicat anatomiei morfologice si functionale a ficatului. Pe langã partea descriptivã, capitolul are atasat si un mic atlas de anatomie hepatica pentru chirurgi, cu ilustratii alb-negru si color de o claritate deosebitã.
Urmatorul capitol este intitulat "Tehnici specifice chirurgiei hepatice" si prezintã gesturile si manevrele de bazã care trebuie cunoscute si efectuate în cursul interventiilor pe ficat. Ilustratiile aferente vin în special în ajutorul celor care încep a se familiariza cu chirurgia hepaticã si se caracterizeazã prin aceesi precizie si claritate.
Urmeazã un capitol dedicat microchirurgiei si aplicatiilor ei în chirurgia hepaticã si în chirurgia abdominalã conventionalã. Pentru neavizati, introducerea unui asemenea capitol într-o monografie de chirurgie hepaticã ar putea apare ca o curiozitate. Pentru cei care s-au confruntat însã cu necesitãtile reconstructiei vasculare microchirurgicale, atat în chirurgia hepaticã de rezectie, dar mai ales în cea de transplant hepatic, capitolul este mai mult decat binevenit si se justificã cu prisosintã. Cu atat mai mult cu cat abordarea este deosebit de profesionalã si exhaustivã.
In continuare sunt analizate alte tehnici de bazã din chirurgia ficatului: suturile si anastomozele, sectionarea parenchimului hepatic, disectia hilului hepatic si a pediculilor portali, disectia venei cave inferioare subdiafragmatice si a venei suprahepatice drepte si stangi, hemostaza provizorie, precum si evaluarea întinderii rezectiei hepatice în raport cu riscul insuficientei hepatice postoperatorii.
Capitolele dedicate circulatiei extracorporeale de tip veno-venos reflectã pe de o parte pozitia autorilor fatã de metoda excluderii vasculare totale, pe care, asa cum aminteam anterior, prof. V. Fluture a sustinut-o si promovat-o, cat si fatã de ceea ce se denumeste în prezent "chirurgie hepaticã extremã" (hepatectomii lãrgite, rezectii hepatice "ex situ"), în care tehnicile de by-pass veno-venos trebuie neapãrat stãpanite de echipã chirurgicalã si anestezicã.
Un capitol important si bine conceput este dedicat anesteziei si terapiei intensive în chirurgia ficatului, atat în chirurgia de rezectie hepaticã cat si în cea de transplant hepatic (în care este analizat rolul anesteziei si terapiei intensive atat în ceea ce priveste donatorul cat si primitorul). Un subcapitol important este dedicat tulburãrilor de coagulare specifice bolnavilor cu afectiuni hepatice, mecanismelor de producere precum si tratamentului acestora.
Capitolul urmãtor este dedicat rezectiei hepatice, analizandu-se în detaliu tipurile de rezectie, indicatiile, anestezia si terapia intensivã, aprecierea rezecabilitãtii si a riscului operator, tehnicile chirurgicale si conduita postoperatorie. Este un capitol exhaustiv si bogat ilustrat, care reflectã experienta clinicã deosebitã a colectivului condus de Prof. dr. V. Fluture în toate tipurile de rezectii hepatice (de la cele segmentare la cele extreme) si pentru toate indicatiile (traumatisme, tumori benigne, tumori maligne, etc,).
Ultimul capitol este dedicat transplantului hepatic. Sunt prezentate aspectele tehnice legate de prelevarea ficatului, atat de la donator cadavru, cat si de la donator viu, precum si tehnica transplantãrii hepatice, în mod particular transplantul hepatic ortotopic. Sunt analizate, de asemenea, si complicatiile imediate ale transplantului de ficat, atat cele tehnice, cat si cele imunologice, precum si complicatiile la distantã, precum infectiile virale sau recidiva de boalã. Prezentarea exhaustivã a subiectului dovedeste cã echipa de medici timisoreni este pregãtitã pentru efectuarea cu succes a operatiei, atunci cand conditiile sistemului sanitar din Romania o vor permite.
In ansamblu, cartea constituie o sursã bibliograficã extrem de pretioasã pentru toti cei care doresc sã aprofundeze studiul chirurgiei hepatice. Elaboratã de trei autori, dintre care primul (Prof. dr. V. Fluture) a acumulat o foarte bogatã experientã clinicã, iar ceilalti doi colaboratori mai tineri (Dr. Ramona Rãducu-Nicolau si Dr. Octavian Cretu) au efectuat si stagii de pregãtire în strãinãtate în clinici de mare prestigiu, monografia "Chirurgie operatorie: Rezectia hepaticã. Transplantarea hepaticã ortotopicã" se recomandã ca o lucrare de referintã în literatura medicalã romaneascã.
Felicitãri în primul rand autorilor, dar si Editurii de Vest, care a realizat lucrarea în conditii grafice exceptionale. Pentru toate aceste motive lucrarea meritã sã stea la loc de cinste în biblioteca tuturor chirurgilor romani.

Recenzie realizata de: Prof. Dr. Irinel Popescu