Chirurgia laparoscopicã antireflux la populatia cu transplant pulmonar.

  1. Home
  2. Articles

Chirurgia laparoscopicã antireflux la populatia cu transplant pulmonar.

Recenzii, no. 2, 2003
- Surg. Endosc. 2002, vol. 16, nr. 12, pag. 1674 - 1678 -

Transplantul pulmonar a devenit o alternativã viabilã pentru pacientii cu diferite boli pulmonare aflate în stadiu terminal, dar riscurile care limiteazã indicatiile transplantãrii sunt legate în primul rand de disfunctia cronicã a grefonului.
Refluxul gastroesofagian cu implicatiile sale asupra aparatului respirator este un factor potential de risc pentru cei cu transplant pulmonar, mai ales avand în vedere faptul cã la cei cu boli pulmonare terminale refluxul este întalnit mai frecvent decat în populatia generalã.
Autorii au evaluat cura laparoscopicã a refluxului gastroesofagian în ceea ce priveste siguranta si beneficiul operatiei, pe un lot de 18 pacienti cu reflux dintr-un total de 298 transplantati pulmonar la Centrul Medical al Universitãtii Duke.
Au fost efectuate laparoscopic 14 fundoplicaturi Nissen (din care una finalizatã deschis dupã conversia impusã de perivisceritã) si 4 fundoplicaturi Toupet.
Nu a existat nici un deces postoperator iar morbiditatea secundarã a apãrut la 4 pacienti: 2 cu recidiva refluxului, manifestã clinic si 2 cu retentie gazoasã gastricã si greturi.
Mãsurãtorile complexe ale functiei pulmonare au demonstrat ameliorarea acesteia la 12 (67%) din cei 18 pacienti operati.
În concluzie autorii aratã cã deoarece pacientii cu transplant pulmonar prezintã cu o frecventã semnificativã patologie de reflux gastroesofagian, atunci cand se justificã indicatia operatorie pentru combaterea refluxului, tehnica laparoscopicã poate fi aplicatã în conditii de sigurantã fãrã valori preocupante ale morbiditãtii si mortalitãtii postoperatorii.
Disparitia refluxului gastroesofagian duce la ameliorarea functiei pulmonare.

Recenzie realizata de: Prof. Dr. Corneliu Dragomirescu