Chirurgia ficatului

  1. Home
  2. Articles

Chirurgia ficatului

Recenzie realizata de: Prof. Dr. Corneliu Dragomirescu
Recenzii, no. 3, 2004
Monografia “Chirurgia ficatului“ apãrutã la Editura Universitarã “Carol Davila“, sub redactia Prof. Dr. Irinel Popescu, constituie un eveniment real, de importantã majorã în publicistica romaneascã.
Lucrarea corespunde necesitãtii imperioase a unui ghid fundamental pentru chirurgia majorã si transplantul hepatic, atat datoritã dezvoltãrii previzibile a acestui domeniu în tara noastrã cat si datoritã recunoasterii oficiale a supraspecializãrii respective, fiind utilã pentru documentarea si instruirea tuturor celor interesati.
Desi chirurgii romani au fost interesati încã de la începutul secolului XX de chirurgia ficatului, multã vreme nu s-a putut acumula o experientã semnificativã.
Prima lucrare amplã apãrutã în tarã pe aceastã temã a fost “Chirurgia ficatului si a cãilor biliare intrahepatice“, publicatã în 1967 la Editura Academiei de cãtre Ion Fãgãrãsanu si colaboratorii, sintetizand toate cunostintele respective pe plan mondial în acel moment.
Progresele remarcabile realizate în ultimele decenii în anestezie terapie intensivã, imunologie si combaterea infectiilor au fãcut posibilã si dezvoltarea chirurgiei hepatice majore, culminand cu transplantul hepatic pus la punct de Starzl în anii ‘70.
La noi în tarã scoala chirurgicalã de la Fundeni a avut o preocupare constantã pentru chirurgia ficatului, pe aceastã linie înscriindu-se evolutia recentã a abordãrii hepatice majore în Clinica de Chirurgie a Institutului Clinic Fundeni, sub conducerea Prof. Dr. Irinel Popescu.
Cele peste 500 rezectii hepatice majore si peste 40 transplanturi hepatice reprezintã o experientã absolut prioritarã în tarã si oferã lucrãrii caracterul de “carte trãitã“.
Totodatã si aspectele fundamentale de anatomie macroscopicã si microscopicã, structuratã si functie la nivel molecular, fiziologie, fiziopatologie si anatomie patologicã, sunt prezentate într-o luminã foarte actualã.
Este meritoriu efortul coordonatorului de a reuni 46 de autori de renume, dintre care 12 sunt experti care lucreazã în centre prestigioase din strãinãtate; ca atare, structura cãrtii este completã.
Primul volum trateazã aspectele fundamentale mentionate, procesele patologice hepatice si terapiile complementare moderne asociate chirurgiei, iar cel de al doilea epuizeazã patologia specificã si apoi acordã un spatiu amplu tehnicilor majore de rezectie si transplantului hepatic cu diferitele sale variante.
Fiecare capitol este redactat coerent si explicit, cu ilustratii pertinente, fãcand lectura facilã si plãcutã si oferind astfel conditii optime de receptare a notiunilor prezentate.
Forma de prezentare oferitã de Editura Universitarã “Carol Davila“ este excelentã.
Acest tratat îsi va gãsi de bunã seamã un loc bine meritat pe masa de lucru a tuturor celor interesati de patologia ficatului - nu numai chirurgi ci si internisti, hepatologi, anatomopatologi, anestezisti.

Recenzie realizata de: Prof. Dr. Corneliu Dragomirescu