Chirurgia cancerului hepatic primar si secundar

  1. Home
  2. Articles

Chirurgia cancerului hepatic primar si secundar

Recenzii, no. 3, 2003

Cartea Dr. Constantin Burcoveanu, apãrutã în Editura Terra Nostre (Iasi 2002), este rezultatul preocupãrilor în domeniul chirurgiei hepatice, atat ale autorului, cat si ale prestigiosului colectiv în care s-a format si în care lucreazã (Clinica a III-a Chirurgie Iasi), condus de reputatul Prof. Dr. Cristian Dragomir, maestru al scolii de chirurgie iesene si al scolii de chirurgie romanesti. Este meritul Dr. Burcoveanu de a-si fi asumat valorificarea experientei echipei din care face parte, nu numai la nivelul unei analize clinice, dar si al principiilor care stau la baza chirurgiei cancerului hepatic.
Prima jumãtate a monografiei este dedicatã în întregime anatomiei ficatului, care este tratata "in extenso", începand cu anatomia descriptivã si terminand cu anatomia functionalã si cu segmentatia modernã a ficatului. Este de remarcat prezentarea detaliatã a sistemului venelor hepatice, capitol la care autorul aduce contributii originale, bazate pe disectii efectuate personal, al cãror rezultat este admirabil descris si ilustrat. As putea spune cã prin aceasta Dr. Constantin Burcoveanu aduce o valoroasã contributie autohtonã la întelegerea anatomiei venelor hepatice si a implicatiilor sale chirurgicale, pentru care meritã toate felicitãrile.
In continuare este abordatã planificarea rezectiilor hepatice, pe baza metodelor imagistice moderne, care, de asemenea, sunt bogat ilustrate si exemplificate.
Urmeazã capitolul dedicat tehnicilor de hepatectomie propriu-zisã, abordat în etape, începand cu principiile generale ale unei rezectii hepatice si continuand cu principalele tipuri de hepatectomii.
Ultimele douã capitole se referã la tratamentul cancerul hepatic primitv (capitolul 7) si, respectiv, secundar (capitolul 8). Este definit cu aceastã ocazie rolul esential al rezectiei hepatice în tratamentul cancerului hepatic, primitiv sau secundar. In egalã mãsurã sunt analizate însã si alte metode care pot fi utilizate în tratamentul acestor tumori: alcoolizarea si radiofrecventa, embolizarea si chimioembolizarea trans-arterialã, crioterapia, radioterapia externã, tratamentul hormonal, chimioterapia sau imunochimioterapia.
Tratamentul complex al cancerului hepatic este analizat în primul rand prin prisma experientei personale, dar si pe baza unei bogate bibliografii. Cele peste 200 de titluri, selectate atat din literatura romanã, încã relativ sãracã în lucrãri dedicate chirurgiei ficatului, cat si strãinã, reflectã preocuparea autorului pentru o prezentare cat mai completã si mai actualã a stadiului problemei.
Cartea se adreseaza în primul rand chirurgilor care îsi propun sã abordeze dificilul capitol al chirurgiei hepatice, dar si internistilor, oncologilor, radiologilor, precum si tuturor celor interesati în diagnosticul si tratamentul tumorilor hepatice.
Monografia este scrisã într-o manierã sinteticã, iar stilul autorului face sã fie cititã cu usurintã si cu plãcere.
Il felicitãm pe Dr. Constantin Burcoveanu pentru realizare si îi dorim sã continue drumul pe care l-a început atat de frumos în chirurgia hepaticã.

Recenzie realizata de: Prof. Dr. Irinel Popescu