Cel de-al XIV-lea Simpozion si Curs Postuniversitar International a IASGO 7 - 9 decembrie 2006 Atena

  1. Home
  2. Articles

Cel de-al XIV-lea Simpozion si Curs Postuniversitar International a IASGO 7 - 9 decembrie 2006 Atena

V. Tomulescu
Evenimente stiintifice, no. 1, 2007
* Centrul de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni


În perioada 7 - 9 decembrie 2006, a avut loc, în Atena, cel de-al XIV-lea Simpozion si Curs Postuniversitar International a IASGO, (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, cu tematica "Actualitãti în diagnosticul si tratamentul afectiunilor abdominale".
Simpozionul a reunit peste 500 de medici, chirurgi, gastroenterologi si oncologi. Delegatia românã condusã de Prof. dr. Irinel Popescu, trezorier IASGO si presedintele sectiunii române IASGO a fost cea mai numeroasã delegatie strãinã dupã cea japonezã.
Lucrãrile au debutat cu o tematicã de avangardã "Advances and Challenges in Surgery". Dintre subiectele prezentate remarcãm: "Multiorgan resection in advanced abdominal malignancies" N.J. Lygidakis (Grecia), "Surgical treatment of large retroperitoneal sarcoma" A. Karamarkovic (Serbia), "Caudate lobe resection: indications, tehnique and results", I. Popescu (Romania)
Un subiect dezbãtut pe larg a fost cel al tratamentului metastazelor hepatice de cancer colorectal, subiect la care participantii au trebuit sã prezinte modalitãti în care se poate creste rata rezecabilitãtii la pacientii cu leziuni multiple bi-lobare sau la pacientii cu functie hepaticã compromisã. Astfel M. Makuuchi (Japonia) a sustinut cã embolizarea preoperatorie a unui ram portal principal este o modalitate de crestere a rezecabilitãtii, cu rezultate deosebite. Subiectul conversiei sub chimioterapie a fost abordat de F. Jakab (Ungaria). K. Trannberg din Suedia a prezentat o modalitate foarte interesantã de analizã digitalã 3D a imaginilor CT pentru planificarea chirurgiei hepatice. În final T. Suehiro a atins si subiectul transplantului hepatic prezentând "Living donor liver transplantation for multiple liver metastases from rectal carcinoid tumor using left lobe graft", situatie limitã, foarte rarã dar care în cazuri atent selectionate oferã o sansã bunã de supravietuire.
Tratamentul multidisciplinar al cancerului de cãi biliare a fost un alt subiect de dezbatere, comunicatori cum sunt M. Miyzaki (Japonia), T. Takada (Japonia), B. Launois (Franta), A. Agarwal (India) sustinând un abord agresiv chirurgical, controverse existând în necesitatea drenajului biliar preoperator în tratamentul pacientului icteric.
În sesiunile dedicate cancerului pancreatic discutii aprinse au fost legate de extensia evidãrii limfoganglionare regionale si a rezectiilor vasculare în tratamentul chirurgical al cancerului pancreatic avansat - M. Bouvet (USA), N.J. Lygidakis (Grecia), S. Moldovan (Romania), S. Osada (Japonia), A. Olah (Ungaria) si de rezectiile limitate pancreatice în cazuri bine selectionate - A. Nakao (Japonia) H. Nagai (Japonia), J. Izbicki (Germany).
Chirurgia laparoscopicã nu putea sã nu suscite interes, atât cea colorectalã care începe sã devinã un standard dupã cum reiese din lucrãrile prezentate de M. Montorsi, C. Cavicchioni, I.M. Civiello si E. Lezoche (Italia), C. Rudroff, H.P. Bruch (Germania), J. Zeheter (Austria) dar mai ales chirurgia laparoscopicã pentru cancer gastric, prezentãrile sustinute de H. Baba, S. Kikuchi (Japonia) fiind impresionante ca tehnicã si rezultate.
Chirurgia cancerului rectal avansat a permis prezentarea de cãtre G. Mitulescu (Romania) a unei cazuistici importante, discutiile cu ceilalti conferentiari pe aceastã temã - K. Takahasi (Japonia), V. Visokai (Cehia) si D. Dimov (Bulgaria) fiind deosebit de animate.
Subiectul care s-a bucurat de cea mai largã dezbatere si astfel si de o importantã prezentã a fost legat de patologia hepaticã (viralã sau tumoralã) si de noi modalitãti de îmbunãtãtire a tehnicilor de rezectie hepaticã si transplant hepatic. Punctul de vedere al gastroenterologilor a fost sustinut de L. Gheorghe (Romania) "Management of side effects during hepatitis C antiviral therapy" sau M. Pompilli (Italia) "Clinical impact of the screening programs for early diagnosis of HCC in the liver cirrhosis". Este de remarcat tendinta generalã la ora actualã de a limita rezectiile extinse hepatice în favoarea tehnicilor care salveazã cât mai mult parenchim hepatic cu acelas rezultat oncologic. Edifica-toare pentru acest subiect a fost lucrarea prezentatã de M. Makuuchi "Systematic subsegmentectomy including central liver resection in HCC". Legat de transplantul hepatic impresionante au fost prezentãrile legate de reconstructiile vasculare necesare în transplantul hepatic living related comunicate de reprezentantii scolii japoneze - M. Makuuchi, M. Takatsuki, Y. Takada, dar mai ales prelegerea lui H. Bismuth despre "Extended criteria for transplantation in hepatobiliary carcinoma".
Reamintim cã anul viitor, în perioada 5 - 8 septembrie, România este gazda celui de al 17-lea Congres Mondial al IASGO.