Cea de a doua Conferintã Nationalã de Chirurgie Iasi 25-29 mai 2005

  1. Home
  2. Articles

Cea de a doua Conferintã Nationalã de Chirurgie Iasi 25-29 mai 2005

C. Dragomir
Evenimente stiintifice, no. 4, 2005
* Clinica Chirurgie III, Spitalul “Sf. Spiridon“, Iasi


Urmând conferintei de la Sinaia (2003) si conform statutului Societãtii Române de Chirurgie, în perioada 25-29 mai a.c. a avut loc la Iasi cea de a doua Conferintã Nationalã de Chirurgie. În fapt, primele trei zile au fost consacrate activitãtilor educationale si stiintifice, weekend-ul fiind ocupat de programul social.
Având o temã unicã, chirurgia pancreasului, conferinta a fost organizatã în colaborare cu Societatea de pancreatologie a Marii Britanii si Irlandei (Pancreatic Society of Great Britain and Ireland) si cu Departamentul de Educatie al Colegiului Regal al Chirurgilor Angliei (Royal College of Surgeons of England - Raven Departament of Education). De altfel, contributia participantilor din Marea Britanie (prof. Mike Larvin si Mr. Ross Carter) a fost mult apreciatã si a contribuit la ridicarea nivelului stiintific al manifestãrii. La aceasta s-a adãugat prezenta altor specialisti strãini: Prof. Michel Huguier (Franta), Prof. Ake Sandberg (Norvegia), Prof. L. Marzano (Italia) care s-au remarcat prin prezentãri interesante si utile în diverse domenii ale chirurgiei pancreasului.
Participarea româneascã a fost substantialã atât ca numãr cât si calitativ. Au fost prezentate lucrãri în sesiunile de comunicãri orale si poster care au ilustrat o bogatã experientã si un standard ridicat al acestei chirurgii în multe centre din tara. Un grup numeros din Basarabia, dintre care unii specialisti reputati în chirurgia pancreasului a contribuit, deasemeni la programul manifestãrii cu comunicãri apreciate de cãtre participanti.
În deschiderea Conferintei, o parte din participanti, în majoritate chirurgi tineri, au beneficiat de experienta unor specialisti din Iasi, în cadrul unui curs postuniversitar consacrat actualitãtilor în pancreatitele acute, inclusiv explorãrile imagistice moderne.
Unul dintre momentele de vârf a fost reprezentat de Conferinta de Consens asupra pancreatitelor acute, desfãsuratã sub forma unei mese rotunde, cu discutii libere între specialisti si cu interventii din partea unei numeroase asistente. A fost elaborat un set de recomandãri cu privire la diagnosticul si tratamentul pancreatitei acute severe care urmeazã a fi publicate în revista Chirurgia.
În sfârsit, în cadrul Conferintei nationale de la Iasi a avut loc Adunarea Generalã anualã a membrilor SRC care a adus o serie de amendamente la Statut si a aprobat propunerile Consiliului Director cu privire la organizarea urmãtorului Congres din 2006 si Conferintei Nationale din 2007.
Beneficiind de o bunã organizare, Conferinta Nationalã de Chirurgie de la Iasi, mai 2005 s-a dovedit a fi un eveniment important si util în viata Societãtii Române de Chirurgie.