Atlas de patologie chirurgicalã

  1. Home
  2. Articles

Atlas de patologie chirurgicalã

Recenzie realizata de: I. Popescu
Recenzii, no. 3, 2005
* Centrul de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni


Volumul "Atlas de patologie chirurgicalã", apãrut la Editura Universitarã "Carol Davila" Bucuresti în 2005, reprezintã o aparitie inovatoare în peisajul publicisticii românesti de specialitate, fiind o expresie a preocupãrii consecvente a autorului - Sef de Lucrãri Dr. Lauretiu Belusicã, pentru împãrtãsirea vastei experiente a Clinicii de Chirurgie "Ion Juvara", concretizatã anterior si prin aparitia a douã volume în format electronic, pe compact disc.
Cartea se adreseazã în primul rând studentilor si tinerilor chirurgi, fiind structuratã în capitole care acoperã domenii importante ale patologiei chirurgicale: tiroida si timus, tub digestiv si glande anexe, perete abdominal, patologie chirurgicalã ginecologicã si patologie vascularã, având în final si un capitol extrem de interesant intitulat "Varia", care descrie cazuri mai rar întâlnite în practica chirurgicalã: de la patologia specificã pacientilor diabetici (cunoscutã fiind excelenta colaborare cu Clinica de Boli de Nutritie, gãzduitã în aceeasi institutie), pânã la cazuri foarte rare cum ar fi: "tumora mamarã la bãrbat" sau "papilom al limbii".
De asemenea, lucrarea prezintã interes si pentru medicii specialisti, exprimând punctul de vedere al unor chirurgi experimentati, membri ai unei clinici universitare chirurgicale de prestigiu, în situatii clinico-chirurgicale mai dificile.
Considerãm foarte inspiratã ideea autorului de a prezenta patologia chirurgicala sub forma unor mini-prezentãri de caz, cu notiuni clinice, paraclinice si cu rezolvarea chirurgicalã specificã. Folosind imagini de o calitate deosebitã, reprezentative fiecare în parte pentru cazuistica abordatã, prezentând aspecte clinice, imagistice, detalii intraoperatorii, piese operatorii si nu în ultimul rând aspecte microscopice, autorul reuseste sã transmitã mult mai facil informatia.
Trebuie amintit si formatul modern, captivant al lucrãrii, cu o graficã de exceptie menitã sã atragã cititorul, dar si educativ, oferind posibilitatea unei întelegeri mai facile a patologiei abordate, printr-o formulã didacticã ineditã: legende succinte, la obiect, ce însotesc iconografia, notiunile explixative fiind prezentate atât în limba românã cât si în limba englezã, fapt care face ca volumul de fatã sã prezinte un posibil interes si în rândul cititorilor literaturii internationale de specialitate.
În concluzie, lucrarea D-lui Dr. Belusicã este o prezentare succintã si foarte atractivã a unei arii largi din patologia chirurgicalã, bazatã pe experienta unei importante clinici chirurgicale românesti, a cãrei aparitie o considerãm necesarã si foarte utilã în conditiile dezvoltãrii actuale a medicinii, atât în tara noastrã cât si pe plan international, indisolubilã de dezvoltarea tehnicii moderne în general.

Recenzie realizata de: I. Popescu