Al XXIV-lea Congres National de Chirurgie - Eforie Nord 4-7 iunie 2008

  1. Home
  2. Articles

Al XXIV-lea Congres National de Chirurgie - Eforie Nord 4-7 iunie 2008

I. Popescu
Evenimente stiintifice, no. 4, 2008
* Centrul de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni


La începutul lunii iunie s-a desfãsurat la Eforie Nord cel de-al XXIV-lea Congres National de Chirurgie organizat de Societatea Românã de Chirurgie (SRC), Societatea Românã de Chirurgie de Urgentã si Traumatologie (SRCUT), Asociatia de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreaticã si Transplant Hepatic (ACHBT) si Universitatea "Ovidius" din Constanta.
Congresul s-a bucurat de prezenta a peste 1000 de participanti din tarã si strãinãtate - Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, dar si chirurgi din Germania, Franta, Italia, Suedia, Portugalia.
Programul stiintific a inclus teme de larg interes si actuali-tate, fiind organizat sub formã de simpozioane, mese rotunde, cursuri precongres, conferinte, prezentãri orale, postere, etc.
În deschiderea congresului, Prof. Dr. N. Constantinescu a evocat personalitatea chirurgului Victor Climescu, Prof. Dr. Nicolae Angelescu a vorbit despre importanta pasiunii, precautiei si întelepciunii în chirurgie si în mod special în pregãtirea noilor generatii de chirurgi, iar Prof. Dr. Schiappa (Portugalia) a definit caracteristicile asociatiilor profesionale si rolul acestora în desfãsurarea si organizarea activitãtii respectivelor colectivitãti. În aceastã ordine de idei se înscrie si evolutia SRC din care în ultimii ani s-au desprins o serie de asociatii stiintifice cu preocupãri pe sfere mai restrânse, corespunzãtoare unor subspecialitãti ale chirurgiei generale - SRCUT, ACHBT, Societatea Românã de Chirurgie Endocrinã (ASRCE), Societatea Românã de Herniologie (SRH). A urmat cuvântarea Presedintelui Societãtii Române de Chirurgie, Prof. Dr. Irinel Popescu, care a punctat atât activitatea SRC din ultimii doi ani cât si unele evenimente conexe: înfiintarea Asociatiei Rezidentilor de Chirurgie din România (www.arcr.ro) si desfãsurarea în România în 2009 a Congresului Societãtii pentru Inovatie Medicalã si Tehnologii (www.smit2009.com). În finalul sedintei de deschidere a congresului, Prof. Dr. Vasile Sârbu, presedintele comitetului local de organizare, a înmânat premii si medalii membrilor SRC.
Congresul a debutat cu simpozionul organizat de ACHBT. În conferinta "Transplantul hepatic în România" (I. Popescu) a fost prezentatã experienta Centrului de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic (CCGTH) Fundeni: 150 de bolnavi transplantati, dintre care peste 100 sunt în viatã; practicarea tuturor procedeelor de transplant cunoscute în prezent - transplant cu ficat întreg de la donator decedat, transplant cu ficat împãrtit, transplant cu ficat redus, transplant domino si transplant de la donator în viatã; cresterea constantã a numãrului de transplante efectuate anual, precum si o îmbunãtãtire permanentã a rezultatelor.
Prof. L. Vlad (Clinica a III-a Chirurgicalã Cluj-Napoca) a prezentat rezectiile hepatice asistate prin radiofrecventã utilizând aparatul Habib 4x cu ajutorul cãruia se practicã o chirurgie hepaticã cu pierderi de sânge minime. Tratamentul tumorilor hepatice primare si secundare a fost abordat în lucrãri ale Clinicii Chirurgicale I din Târgu-Mures, ale Centrului de Chirugie Generalã si Transplant Hepatic (CCGTH) Fundeni, ale Clinicii III Chirurgie de la Spitalul “Sf. Spiridon“ si ale Clinicii de Chirurgie I de la Institutul Oncologic Bucuresti - arsenalul terapeutic actual cuprinde rezectia hepaticã, distruc-tia cu radiofrecventã, chemoembolizarea si chimioterapia sistemicã, dar si transplantul hepatic.
Tratamentul actual al metastazelor de cancer colo-rectal a fost dezbãtut într-o sesiune separatã care a reunit mai multe lucrãri si care a început cu conferinta lui F. Jakab (Ungaria) - "Este ceva nou în tratamentul metastazelor hepatice?" si a continuat cu comunicãri de la CCGTH Fundeni ("Conversia la rezecabilitate a metastazelor hepatice colorectale initial nerezecabile", "Tratamentul chirurgical al metastazelor hepatice de cancer colorectal recidivate"), SCUMC Carol Davila ("Criodistructia metastazelor hepatice de origine colorectalã"), Clinica I Chirurgie - Spitalul Sf. Spiridon, Iasi ("Criterii de selectie a metodelor terapeutice în metastazele hepatice"), Clinica III Chirurgie, UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca ("Rezultatele tratamentului chirurgical si combinat chimioterapic în cancerul colo-rectal cu metastaze hepatice"). Rezultate net superioare au fost obtinute în ultimul timp prin chimioterapie agresivã bazatã pe Oxaliplatin sau Irinotecan, asociatã cu anticorpi monoclonali de tip Bevacizumab (Avastin) sau Cetuximab (Erbitux) si printr-o chirurgie extensivã combinatã cu cresterea ratei de rezecabilitate post chimioterapie sau dupã ligatura de ram portal.
Prof. Guido Torzilli de la Milano (Italia) a sustinut utilitatea ecografiei intraoperatorii potentatã prin administrare de substantã de contrast (contrast-enhanced intraoperative ultrasonography - CEIOUS) în tratamentul metastazelor colorectale si a carcinomului hepatocelular.
Prof. M. Schilling, de la Hamburg (Germania), în sesiunea dedicatã cãilor biliare, a sustinut conferinta referitoare la rezectia segmentelor IVb/V în cadrul tratamentului cancerului vezicii biliare stadiile II si III, la care se asociazã evidarea limfoganglionarã la nivelul pediculului hepatic si retro-duodenopancreatic.
Tot în cadrul simpozionului ACHBT, Presedintele Asociatiei Franceze de Chirurgie, profesorul J.P. Arnaud, a prezentat conferinta despre tumorile intraductale papilare si mucinoase ale pancreasului, al cãror diagnostic se bazeazã pe o imagisticã modernã (ce necesitã aparaturã si personal înalt calificat), capabilã sã surprindã aceste entitãti în stadii precoce, când tratamentul de electie este cel chirurgical.
În continuare au fost prezentate date preliminare legate de Registrul National de Cancer Pancreatic, cu importantã doveditã în obtinerea de date privitoare la incidenta, prevalentã, factori de risc, supravietuire etc., si care existã datoritã eforturilor colectivelor de la UMF Iasi si din Institutul Clinic Fundeni, lansându-se încã odatã invitatia cãtre celelalte centre de a participa la completarea acestui registru.
Prof. M. Schilling de la Hamburg (Germania) a prezentat experienta personalã, structuratã sub forma unui algoritm, menit sã rãspundã la întrebarea "ce procedeu chirurgical alegem în tratamentul pancreatitei cronice?".
Au fost prezentate rezultate deosebite în ceea ce priveste duodenopancreatectomia la vârstnici, cu rezultate similare cu cele ale pacientilor sub 70 ani, dacã este efectuatã în centre specializate (C. Stroescu si colab., CCGTH Fundeni) si reducerea la zero a fistulei pancreatice postoperatorii utilizând pancreatogastroanastomoza ca modalitate de reconstructie dupã duodenopancreatectomia cefalicã (R. Petrescu si colab., Spitalul Militar Central de Urgentã "Carol Davila").
Prof.dr. F. Popa (Spital "Sf. Pantelimon" - Bucuresti) a prezentat o conferintã captivantã, cu multe date interesante, despre pancreatitele acute din care retinem: predominenta pancreatitelor acute metabolice (datorate consumului crescut de alcool în arealul respectiv); utilizarea scorului Pantelimon de gravitate a pancreatitelor - scor intraoperator; preferinta pentru capsulotomie în tratamentul chirurgical al pancreatitei acute si nu în ultimul rând necesitatea clasificãrii în pancrea-tite acute medicale sau chirurgicale.
Prof. Marco Montorsi (Milano, Italia), în sesiunea de chirurgie colorectalã a prezentat experienta centrului în care lucreazã în ce priveste rezectia laparoscopicã a rectului pentru cancer, cu rezultate similare cu ale chirurgiei clasice, cât si importanta RMN în stabilirea preoperatorie a extensiei la acest nivel.
Au fost prezentate în continuare experiente importatnte în tratamentul minim invaziv al cancerului de rect: C. Copãescu si col. (Spitalul "Sf. Ioan", Bucuresti) a prezentat importantã si fezabilitatea rezectiei totale a mezorectului pe cale laparoscopicã (112 cazuri), cu reducerea disfunctiilor sexuale si urinare; Centrul de Chirugie Generalã si Transplant Hepatic Fundeni (Bucuresti) a prezentat o experientã de peste 180 de cazuri de rezectii colorectale laparoscopice bazate pe respectarea principiilor oncologice, cu morbiditate si mortalitate minime.
A. Parau si L. Vlad (Cluj), V. Scripcariu (Iasi) precum si D. Cristian (Bucuresti) au sustinut importanta radiochimio-terapiei neoadjuvante, în cadrul tratamentului multimodal în stadiile T3-4 si/sau N1-2 ale cancerului rectal, iar R. Ilinca si colab. (Timisoara) a prezentat importanta chimioterapiei intraarteriale în scopul conversiei la rezecabilitate pentru cancerele rectale local avansate. Nu a lipsit nici preocuparea chirurgilor pentru conservarea aparatului sficterian, chiar si în cancerele de rect inferior - R. Petrescu si col. de la Spitalul Militar "Carol Davila" (Bucuresti) au prezentat rezultatele preliminarii pe 21 rezectii rectale cu anastomozã coloanalã.
Si de aceastã datã, congresul a beneficiat de prezentarea unor tehnici chirurgicale inovatoare, si a unor experiente unice la nivel national. Astfel în sesiunea - "Viitorul este aici: chirurgie roboticã si chirurgie transorificialã" - Prof. Dr. Irinel Popescu a prezentat în conferinta de deschidere situatia actualã a chirurgiei robotice si aplicatiile acesteia în chirurgia generalã. Au urmat detalieri ale celor expuse de Dl. Profesor, prin prezentarea experientei acumulate în CCGTH din Institutul Clinic Fundeni în ceea ce priveste chirurgia roboticã a cancerului gastric (C. Vasilescu), a cancerului colorectal (V. Tomulescu), a mediastinului anterior (în lucrarea "Chirurgia miniminvazivã a mediastinului anterior, experienta Centrului de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni" care redã una dintre cele mai mari cazuistici a unui singur centru din lume).
Au fost evidentiate astfel beneficiile certe intraoperatorii legate de vizibilitatea si manevrabilitatea instrumentelor în spatii foarte înguste atribuite platformei "Da Vinci" dar si rezultatele imediate încurajatoare.
Partea a doua a acestei sesiuni a fost dedicatã chirurgiei transorificiale. Astfel abordul transorificial al colecistului sau al apendicelui cecal au constituit preocupãri ale colectivelor chirugicale din Bucuresti (L. Belusicã) si Timisoara (C. Dutã). Înlocuirea procedeelor chirurgicale clasice cu alternative mai putin invazive a reprezentat una dintre directiile de dezvoltare ale chirurgiei în conditiile mentinerii sigurantei actului chirurgical. Implementarea chirurgiei transorficiale necesitã o tehnologie aflatã în mare parte în faza de prototip si în acelasi timp medici (chirurgi sau gastroenterologi) specializati în tehnicile de chirurgie laparoscopicã si în endoscopia interventionalã.
Societatea Românã de Chirurgie de Urgentã si Traumato-logie a organizat un interesant curs precongres sub directia prof. Dr. M. Beuran, având ca temã traumatologia visceralã si o sectiune importantã dedicatã chirurgiei de urgentã si traumatologice, care s-a bucurat de o largã participare internationalã, fiind prezenti membri de seamã ai societãtilor de chirurgie de urgentã si traumã din Franta si Italia: K. Slim, S. Bageacu, M. Nacchiero, A. Cennamo, F. Stagnitti. Tratamentul conservator în leziunile organelor parenchimatoase intraabdominale constituie una dintre preocupãrile actuale ale chirurgilor si se bazeazã pe folosirea scorurilor în trauma. În acelasi timp a fost abordat rolul chirurgiei videoasistate în decelarea leziunilor traumatice abdominale si toracice. S-a discutat necesitatea elaborãrii de protocoale terapeutice, atât de necesare în activitatea chirurgicalã, cât si includerea în programele de învãtãmânt a chirurgiei de urgentã si trauma.
S-au bucurat de un larg interes simpozioanele organizate în cadrul Congresului de cãtre Societatea Românã de Herniologie si Societatea Românã de Chirurgie Endocrinã. Prof. Dr. C. Dragomir a prezentat tumorile endocrine pancreatice, care sunt în prezent mult mai des diagnosticate si care, dacã beneficiazã de un tratament chirurgical adecvat combinat cu tratamente medicamentoase specifice, pot avea supravietuiri îndelungate.
Un numãr de cinci sesiuni au fost rezervate prezentãrii de postere - nu mai putin de 150 de postere ce acoperã o gamã foarte largã de subiecte de clinicã si terapie chirurgicalã au fost expuse în fata participantilor la congres, dar si a comisiilor de evaluare.
Cu ocazia congresului a fost organizatã si cea de-a doua editie a "Conferintei Nationale a Asistentilor Medicali de Chirurgie", menitã sã asigure un nivel cât mai ridicat acestei categorii de personal, care în conditiile actuale, reprezentate de progresele tehnologice deosebite înregistrate în sãlile de operatie, reprezintã o necesitate.
***
În cadrul Congresului a avut loc si Adunarea Generalã a SRC, întrunind 129 de reprezentanti ai filialelor din Bucuresti si din judete. Cu aceastã ocazie, Prof. Dr. Irinel Popescu, presedintele SRC în perioada 2006-2008 si redactor sef al revistei "Chirurgia", a prezentat bilantul activitãtii pentru acest interval, marcat de realizãri deosebite - în special organizarea Congresului Mondial al IASGO si obtinerea indexãrii ISI - Thomson a revistei "Chirurgia" si cu aceastã ocazie includerea acesteia în categoria A CNCSIS.

Prezidentia SRC a fost preluatã, pentru urmãtorii doi ani, de Prof. Dr. Constantin Copotoiu; iar presedinte pentru perioada 2010-2012 a fost ales Prof. Dr. Vasile Sârbu.

Redactia revistei "Chirurgia" va fi condusã în continuare de Prof. Dr. Irinel Popescu.

Au fost alese organele de conducere ale SRC dupã cum urmeazã:

Presedinte în exercitiu: Prof. Dr. Constantin Copotoiu

Presedinte ales: Prof. Dr. Vasile Sârbu

Secretar General: Prof. Dr. Traian Pãtrascu

Vicepresedinti:
Prof. Dr. Eugen Tarcoveanu (Iasi) - responsabil cu educatia medicalã continuã (EMC)
Prof. Dr. Bordos Doru (Timisoara) - responsabil cu etica si deontologia Prof. Dr. Georgescu Ion (Craiova) - responsabil cu relatia cu filialele
Prof. Dr. Popa Florian (Bucuresti) - responsabil cu probleme de formare în specialitatea chirurgicalã
Prof. Dr. Popescu Irinel (Bucuresti) - responsabil cu relatia cu societãtile medicale internationale
Prof. Dr. Octavian Unc (Constanta) - responsabil cu relatia cu societãtile medicale nationale
Prof. Dr. Constantin Ciuce (Cluj-Napoca) - responsabil cu cercetarea în chirurgie

Comisia de cenzori:
Bodog Simona - expert contabil (Oradea)
Sef Lucrãri Dr. Silviu Ciurea (Bucuresti)
Dr. Marius Anastasiu (Buzãu)

Trezorier:
Sef de lucrãri Dr. Victor Dan Eugen Strâmbu (Bucuresti)

Secretari:
Prof. Dr. Ungureanu Dan (Bucuresti)
Prof. Dr. Ciprian Dutã (Timisoara)
Prof. Dr. Nicolae Iordache (Bucuresti)

Membri:
Prof. Dr. Eugen Brãtucu (Bucuresti)
Prof. Dr. Beuran Mircea (Bucuresti)
Prof. Dr. Traean Burcos (Bucuresti)
Prof. Dr. Constantinoiu Silviu (Bucuresti)
Conf. Dr. Mihnea Ionescu (Bucuresti)
Prof. Dr. Radu Palade (Bucuresti)
Conf. Dr. Vlad Munteanu (Cluj)
Prof. Dr. Liviu Vlad (Cluj)
Prof. Dr. Serban Bancu (Tg. Mures)
Dr. Bud Vasile (Tg. Mures)
Prof. Dr. Lazãr Fulger (Timisoara)
Prof. Dr. Avram Jecu (Timisoara)
Prof. Dr. Stefan Georgescu (Iasi)
Prof. Dr. Sorin Hancu (Iasi)
Prof. Dr. Iusuf Timurlenk (Constanta)
Prof. Dr. Aschie Ion (Constanta)
Prof. Dr. Nemes Rãducu (Craiova)
Dr. Iman Radu (Craiova)
Prof. Dr. Adrian Maghiar (Oradea)
Prof. Dr. Dan Sabãu (Sibiu)