Al XXIII-lea Congres National de Chirurgie 24-27 mai 2006 Bãile Felix – Oradea

  1. Home
  2. Articles

Al XXIII-lea Congres National de Chirurgie 24-27 mai 2006 Bãile Felix – Oradea

T. Pãtrascu
Evenimente stiintifice, no. 4, 2006
* Secretar General al SRC / Clinica de Chirurgie "I. Juvara", Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino"


În perioada 24-27 mai 2006, s-a desfãsurat la Bãile Felix - Oradea, un eveniment intrat deja in traditie - Al XXIII-lea Congres al Societãtii Române de Chirurgie -, una dintre cele mai mari si cele mai importante organizatii stiintifice medicale din România. Congresele Societatii Romane de Chirurgie se desfasoara odata la 2 ani. Desi fiinteazã de mai mult timp, din 11 februarie 1898, Societatea Românã de Chirurgie si-a desfãsurat primul Congres National în anul 1955, la început cu o periodicitate de 5 ani.
În prezent Societatea Românã de Chirurgie numãrã peste 1100 de membri cotizanti, din ea fãcând parte de-a lungul timpului mari personalitãti ale chirurgiei românesti si internationale.
Congresul din acest an, organizat de Societatea Românã de Chirurgie si Universitea din Oradea sub conducerea Prof. Dr. Florian Popa - presedinte S.R.C. în perioada 2004-2006, s-a bucurat de o largã participare, fiind prezenti peste 1800 de chirurgi specialisti si primari, medici rezidenti si asistenti medicali.
Si de aceastã datã am fost onorati de prezenta unor chirurgi din strãinãtate - Anglia, Italia, Franta, Ungaria - cât si de prezenta unui grup numeros de chirurgi (peste 60) din Republica Moldova.
Cu prilejul acestei întruniri au avut loc alegeri ale organelor de conducere a SRC. Dl. Prof. dr. Constantin Copotoiu (Tg. Mures) a fost ales în functia de presedinte al societãtii pentru perioada 2008 - 2010. Mentionãm cã presedintele în exercitiu (perioada 2006 - 2008) este d-nul Prof. dr. Irinel Popescu (Bucuresti).
Lucrãrile, peste 400 de comunicãri orale, precum si 450 de postere, s-au desfãsurat pe sectiuni de patologie chirurgicalã digestivã (cele mai numeroase), ginecologicã, toracicã, parietalã, de chirurgie plasticã si nu în ultimul rând de chirurgie miniinvazivã laparoscopicã.
Sesiunile stiintifice au avut ca trãsãturã comunã, în special prin discutiile purtate, legarea strânsã a problemelor abordate de practica medicalã curentã, de dificultãtile concrete pe care le întâlnim în activitatea zilnicã. Scopul declarat a fost de altfel ca fiecare sesiune de comunicãri sã se încheie cu concluzii având caracter de consens atât pentru a asigura pacientilor nostrii conditii mai bune de asistentã chirurgicalã dar si pentru a încerca sã ne mentinem cât mai aproape de ceea ce se întâmplã în chirurgia modernã în lume, marcânduse astfel drumul ascendent al chirurgiei românesti.
Au fost organizate si cursuri pentru rezidenti si chirurgii tineri care s-au bucurat de o asistentã numeroasã cu teme de mare actualitate si cu implicatii practice incontestabile:
1. "Managementul bolnavului traumatizat" - sustinut de Prof. dr. Florian Popa
2. "Actualitãti în chirurgia ficatului" - sustinut de Prof. dr. Irinel Popescu
3. "Chirurgia bariatricã" - sustinut de Prof.dr. N. Iordache, Dr. Copãescu
4. "Chirurgia cãilor biliare (patologia benignã)“ - sustinut de Prof. dr. Eugen Brãtucu, Prof. dr. V. Hotineanu, Prof. dr. Lazãr Fulger, Prof. dr. I.Vlad
În cadrul congresului o sectiune separatã s-a adresat asistentilor medicali pentru care au fost organizate cursuri de "Evaluare si management al bolnavului politraumatizat" si "Nursingul pacientului cu stomii digestive".
Au fost organizate "mese rotunde" având caracter de conferintã de consens sustinute de renumiti chirurgi din tarã - Prof. dr. Irinel Popescu; Prof. dr. Florian Popa si strãinãtate - Prof. dr. Mario Nava (Italia), Dr. Dick Rainsbury (Anglia).
Participarea numeroasã cât si interesul manifestat ne îndreptãtesc sã considerãm congresul un succes.
Dacã ar fi sã desprindem câteva concluzii din lucrãrile prezentate as începe cu tendinta care se manifestã si la noi în tarã de ultraspecializare pe domenii din ce în ce mai restrânse ale chirurgiei, rezultatul fiind evident cresterea indiscutabilã a calitãtii interventiilor chirurgicale. Acest fapt este cu atât mai meritoriu cu cât aceastã chirurgie trebuie sustinutã o bunã logisticã, care de obicei necesita sume importante în conditiile în care fondurile alocate sunt asa cum stim, limitate.
Nu în ultimul rând, ne bucurã în mod special participarea foarte numeroasã (aproximativ 1000) a chirurgilor tineri si rezidentilor.
În fine, credem cã acest congres s-a evidentiat prin apropierea tot mai clarã a continutului lucrãrilor prezentate de problemele actuale ale practicii chirurgicale.