Al 7-lea Simpozion si Curs Postuniversitar al Sectiunii Române a I.A.S.G. (International Association of Surgeons and Gastroenterologists)

  1. Home
  2. Articles

Al 7-lea Simpozion si Curs Postuniversitar al Sectiunii Române a I.A.S.G. (International Association of Surgeons and Gastroenterologists)

I. Popescu
Evenimente stiintifice, no. 3, 2005
* Centrul de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni


În perioada 20-22 aprilie 2005, Hotelul Intercontinental din Bucuresti a gãzduit cel de-al 7-lea Simpozion si Curs Postuniversitar al Sectiunii Române a IASG (International Association of Surgeons and Gastroenterologists).
La eveniment, dedicat anul acesta patologiei hepato-bilio-pancreatice si transplantului hepatic, au participat peste 700 de medici chirurgi, gastroenterologi, hepatologi, oncologi, anestezisti si de alte specialitãti cu interes în aceste domenii.
În prima zi a întrunirii interesul auditoriului a fost captat de conferinte de o înaltã tinutã academicã. Profesorul Christoph Broelsch, de la Universitatea din Essen, a prezentat importanta experientã a acestei universitãti cu transplantul de la donator viu. Profesorul Massimo Malagò, de la aceeasi Universitate, a prezentat tehnica si rezultatele operatiei la donator, lucrare comunã cu Centrul de Chirurgie Hepaticã si Transplant de la Institul Clinic Fundeni, cuprinzând si experienta acumulatã în acest centru.
Profesorul Luciano De Carlis, de la Spitalul Niguarda din Milano, a prezentat, de asemenea, experienta personalã si tehnica operatiei la donator în cazul transplantului de la donator în viatã.
Au fost abordate apoi tratamentul carcinomului hepatocelular cu radioterapie transarterialã selectivã cu Lipiodol marcat cu I131 si monitorizarea intraoperatorie a coagulãrii în chirurgia hepaticã (Dr. A. Rampoldi, respectiv Dr. De Gasperi de la Spitalul Niguarda). Dr. Simona Dima, de la Universitatea "Ovidius" din Constanta a prezentat o punere la punct deosebit de interesantã despre terapiile celulare de substitutie hepaticã (infuzia intrahepaticã si ectopicã de hepatocite si de celule stem).
La finalul primei zile, Profesorului H. Bismuth (unul dintre "monstrii" sacri ai chirurgiei hepatice si de transplant)
i-a revenit onoarea conferintei de deschidere oficialã a Simpozionului, cu tema "Chirurgia hepaticã - o nouã specialitate".
Echipa de transplant hepatic din Centrul de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic din Institutul Clinic Fundeni a prezentat rezultatele celor 39 de transplante hepatice de la donator cadavru la adult (cu o supravietuire de 75% la 31 de luni, similarã altor programe din Europa).
Experienta în rezectii hepatice cu diverse indicatii a fost prezentatã de colective din Cluj, Iasi, Târgu-Mures si Timisoara. O atentie separatã a fost acordatã atitudinii terapeutice agresive, multimodale, în metastazele hepatice de cancer colorectal (comunicãri apartinând Centrului de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic Fundeni, Institutului Oncologic Bucuresti si Institutului Oncologic Cluj-Napoca).
Profesorul B. Launois si Conf. Dr. I Câmpeanu au prezentat detalii privind abordul transparenchimatos al pediculilor hepatici iar Prof. I. Popescu a comunicat experienta în rezectia laparoscopicã asistatã manual a segmentelor II-III hepatice.
În cadrul sesiunii despre patologia hepaticã, colectivul Spitalului de Urgentã Floreasca a prezentat atitudinea terapeuticã în traumatismele hepatice.
Dintre comunicãrile care au abordat patologia biliarã sunt de mentionat cele despre tumorile Klatskin (Prof. B. Launois si Conf. M. Ionescu); în cazul tumorilor Klatskin nerezecabile, Prof. Launois a mentionat posibilitatea asocierii tratmentului neoadjuvant si a transplantului hepatic. Complicatii postoperatorii si despre reinterventiile dupã operatii pe cãile biliare au fost tratate de Prof. E. Brãtucu, Prof. V. Pãunescu, Prof. V. Sârbu.
Abordul laparoscopic al colecistitei acute a devenit o atitudine terapeuticã din ce în ce mai frecvent utilizatã; Prof. Dr. L. Fulger (Universitatea de Medicinã Timisoara) si Dr A. Cotîrlet (Spitalul Municipal Moinesti) au prezentat experienta proprie (peste 700 de cazuri operate), arãtând cã rata complicatiilor scade dacã interventia este efectuatã precoce.
Alte leziuni hepatice tratabile laparoscopic sunt chistele hepatice, seroase sau hidatice (comunicãri apartinând colectivelor de la Sp. Sf. Ioan - Bucuresti si Sf. Spiridon - Iasi).
În comunicarea sa despre chirurgia bazatã pe evidente în cancerul pancreatic, Prof. B. Launois a arãtat cã, pe lângã tehnica chirurgicalã, experienta chirurgului este decisivã pentru evolutia pacientului. Patologia chisticã pancreaticã a fost abordatã de Prof. F. Popa si de Conf. Dr. T. Pãtrascu iar tratamentul pancreatitei acute de cãtre Prof. Dr. S. Constantinoiu.
Rolul sfincterectomiei endoscopice în pancreatita acutã de cauzã biliarã a fost sustinut de Dr. Cristian Gheorghe (Centrul de Gastroenterologie Fundeni). În acelasi context, al tratamentelor non-chirurgicale, Dr A. Sãftoiu (UMF Craiova) a prezentat tratamentul endoscopic al fistulelor biliare.
Dintre sponsori principali ai Simpozionului, firma "Convatec" a sustinut o prezentare în care a expus utilizarea pansamentelor hidrocoloide în tratamentul plãgilor iar "Hoffmann la Roche" a comunicat rezultatele folosirii în ultimii 10 ani a CellCept posttransplant (prelungeste supravietuirea si functionarea grefei, previne rejetul grefei pe termen lung).
Un important moment în cadrul simpozionului l-a reprezentat constituirea "Asociatiei de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreaticã si de Transplant Hepatic", din initiativa a peste 50 de membri fondatori. Asociatia, având ca Presedinte Onorific pe Prof. Dr. Henri Bismuth, îsi propune ca scop permanenta îmbunãtãtire a rezultatelor în chirurgia afectiunilor hepato-bilio-pancreatice si a transplantului hepatic, pe baza extinderii si aprofundãrii formelor de cooperare între hepatologi, chirurgi, anestezisti si alti specialisti ai domeniului. Din Consiliul Director al asociatiei fac parte Prof. Dr. Irinel Popescu (Presedinte), Prof. Dr. Constantin Copotoiu, Prof. Dr. Liviu Vlad, Prof. Dr. Doru Bordos, Prof. Dr. Ion Georgescu, Conf. Dr. Ionel Câmpeanu, Prof. Dr. Eugen Burcoveanu, Prof. Dr. Vasile Sârbu (vicepresedinti), sef de Lucrãri Dr. Silviu Ciurea (secretar general). Dupã definitivarea situatiei juridice a asociatiei va fi posibilã înscrierea membrilor activi.
Simpozionul s-a încheiat cu Ziua Nationalã a Pacientilor Transplantati, organizatã de Asociatia Pacientilor Transplantati din România, Asociatia profesionalã "Romtransplant" si firma Novartis. Ajunsã în Prezent la cea de-a 7-a editie în Europa, este pentru prima datã când se organizeazã o astfel de zi în România. Au participat circa o sutã de bolnavi transplantati, între care dl. Gheorghe Penea, primul transplant hepatic la adult cu supravietuire, realizat la Institutul Fundeni în anul 2000 si micuta Timeea Balogh, prima pacientã transplantatã cu ficat de la mamã, de asemenea în anul 2000. Manifestarea s-a bucurat de interesul si atentia mass-mediei, luându-se decizia, ca, de acum înainte, sã fie organizatã în fiecare an.