“Actualitãti în chirurgia hepato-bilio-pancreaticã si transplant hepatic“

  1. Home
  2. Articles

“Actualitãti în chirurgia hepato-bilio-pancreaticã si transplant hepatic“

I. Popescu, S. Ciurea
Evenimente stiintifice, no. 3, 2007
* Centrul de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni
* Centrul de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic


În perioada 18 - 21 aprilie 2007, Societatea Românã de Chirurgie a organizat, la Hotelul Intercontinental din Bucuresti, Conferinta Nationalã de Chirurgie, cu tema "Actualitãti în chirurgia hepato-bilio-pancreaticã si transplant hepatic". O contributie esentialã la organizarea conferintei au avut Asociatia de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreaticã si Transplant Hepatic (ACHBPTH), Sectiunea Românã a IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists) si Fundatia pentru Chirurgia Ficatului. Datã fiind organizarea în luna septembrie, la Bucuresti, a Congresului Mondial al IASGO, Cel de-al II-lea Simpozion National al Asociatiei Române de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreaticã si Transplant Hepatic si Cel de-al IX-lea Simpozion si Curs Postuniversitar al Sectiunii Române a IASGO au fost integrate în Conferinta Societãtii Române de Chirurgie. Concomitent a fost organizatã si Conferinta Nationalã a Asistentilor de Chirurgie.
Ca la fiecare organizare, si de aceastã datã, Conferinta S.R.C., organizatã sub conducerea D-lui Prof. Dr. Irinel Popescu, Presedintele S.R.C., a reunit peste 1500 de medici primari, specialisti, rezidenti si asistenti medicali de chirurgie.
Congresul a avut ca invitati de onoare personalitãti de vazã din domeniul patologiei hepato-bilio-pancreatice si transplantului hepatic: Luciano De Carlis (Italia), Andrea De Gasperi (Italia), Rossen Madjov (Bulgaria), Zoran Milosevic (Serbia), Attila Olah (Ungaria), Ake Sandberg (Suedia), Abdallah Slim (Italia), Yaman Tokat (Turcia). Din consideratie pentru meritele acestora în dezvoltarea chirurgiei, pe parcursul Conferintei, Prof. Dr. Irinel Popescu, Presedintele S.R.C., a înmânat diplome de membri de onoare pentru invitatii strãini.
Prima zi, a Conferintei, a debutat cu un curs pre-congres sustinut de Prof. Dr. Irinel Popescu, având ca tematicã "Actualitãti în chirurgia hepaticã". În fata unei sãli pline, timp de trei ore au fost prezentate subiecte de un deosebit interes, ilustrate cu secvente video: "Hepatocarcinomul - abordare terapeuticã actualã", "Metastazele hepatice - tratament multidisciplinar" si "Rezectia de lob caudat - indicatii, tehnicã si rezultate". La finalul cursului, printr-un chestio-nar, au fost testate informatiile acumulate de cursanti.
În acest an, majoritatea lectorilor la Conferintã au fost specialisti români, ceea ce denotã cresterea nivelului valoric al scolii românesti de chirurgie, în raport cu standardele internationale.
A doua zi, a Conferintei, a început cu prezentarea unor probleme de mare interes în domeniul chirurgiei hepatice: "Rezectia hepaticã cu radiofrecventã" - L. Vlad, "Bisegmentectomia II-III laparoscopicã" - I. Popescu, "Termonecroza cu abur pentru metastazele hepatice nerezecabile de cancer colorectal" - E. Târcoveanu. "Semnificatia anatomo-chirurgicalã a incizurii Rouviere-Gans în rezectiile hepatice" a fost prezentatã de Conf. Dr. I. Câmpeanu. Experiente personale în rezectiile hepatice au fost prezentate de Prof. Dr. C. Copotoiu si de Prof. Dr. Z. Milosevici. O sesiune specialã a fost dedicatã traumatismelor hepatice (comunicãri apartinând S. Neagu, V. Strâmbu, M. Anastasiu, R. Scurtu).
În paralel cu prezentãrile, participantii au putut viziona transmisiunea în direct din Centrul de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic Fundeni a unei interventii chirurgicale de transplant hepatic cu hemificat drept de la donor viu. Transmisiunea s-a bucurat de un mare interes iar discutiile între echipa operatorie - L. De Carlis, A. Slim si salã - Y. Tokat si I. Popescu, au fost de o valoare educationalã deosebitã.
În sesiunea de dupã amiazã prezentãrile au vizat chistul hidatic hepatic (strategii terapeutice, tratamentul complicatiilor) si transplantul hepatic. Experienta din Turcia în Transplantul hepatic a fost prezentatã de Y. Tokat iar L. De Carlis si colaboratorii au expus experienta în transplantul hepatic de la donator viu de la Clinic Niguarda (Milano). Transplantul combinat de ficat si celule pancreatice a fost prezentat de echipele de transplant de la Fundeni si Constanta.
În cea de-a treia zi, a Conferintei, au suscitat interes prezentãrile referitoare la pancreatita acutã (A. Olah, M. Beuran, Fl. Popa, C. Copotoiu, D. Sabãu) si comunicãrile vizând aspecte diagnostice si terapeutice în pancreatita cronicã si în leziunile benigne pancreatice (tumori benigne, chiste si pseudochiste). Experiente din ce în ce mai ample în tratamentul agresiv al cancerului pancreatic au fost prezentate de centrele chirurgicale din Iasi (E. Târcoveanu, F. Grecu), Cluj (D. Muntean) si Târgu Mures (C. Copotoiu).
Æi în aceastã zi, a Conferintei, participantii au putut sã asiste la o transmisiune în direct de la Spitalul Clinic Sf. Ioan, cu sprijinul Rombiomedica - Valleylab: "Gastrectomie longitudinalã laparoscopicã pentru obezitate morbidã, cu utilizarea platformei Force Triad".
În sesiunile de dupã-amiazã a fost abordatã patologia biliarã. Dintre problemele de interes sunt de mentionat în special atitudinea diagnosticã si terapeuticã în cancerul de colecist (L. Vlad), tratamentul miniinvaziv al litiazei CBP (R. Palade, F. Turcu, N.D. Straja).
În cadrul ultimei zile, a Conferintei, o sectiune separatã s-a adresat asistentilor medicali. Au fost dezbãtute probleme privind îngrijirea pacientilor cu transplant hepatic si a celor cu tumori hepatice, rolul asistentului medical în interventiile laparoscopice, îngrijirea pacientilor cu fistule biliare.
În aceastã zi au fost organizate douã sesiuni de postere, cu o largã participare (65 de poster), comentate de autori în fata comisiilor de evaluare. Au fost desemnate cele trei postere premiate:
1. Premiul I - Caveolin - I expression and proliferation markers in human pancreatic cancer. C. Tanase, M. Mihai, E. Codorean, M.I. Nicolescu, M.L. Cruceru, A.C. Popa, T. Dumitrascu, S.O. Sima, L.M. Popescu, M.E. Hinescu, I. Popescu.
2. Premiul II - Relatii între polimorfismul genei MTHFR si caracteristicile clinico-patologice ale cancerului colorectal. G. Osian, L. Procopciuc, L. Vlad, L. Furgea.
3. Premiul III - Protocol de diagnostic si stadializare laparoscopicã în cancerul cãilor biliare extrahepatice. V. Muntean, O. Bala, C. Iancu, G. Osian, T. Oniu, C. Lungoci, O. Fabian, A. Mihailov, T. Drugan, T. Calinici, R. Toganel, F. Muresan, D. Frentiu, M. Cazacu.
O expozitie de aparaturã si materiale chirurgicale de ultimã orã a constituit un centru de interes în pauzele congresului, având în vedere cã o chirurgie modernã nu poate fi realizatã fãrã a se tine pasul cu progresul tehnologic. Simpozioane satelite organizate de firme producãtoare (Rezistenta bacterianã în chirurgie - Merk Sharp & Dohme, Tempur-Med products - Tempur Romania, Collagen-gentamycin sponge si Cryo-seal - Alpha Medical) au contribuit la informarea participantilor despre subiecte actuale.
Cu ocazia Conferintei a fost lansat un nou numãr din seria "Enciclopedia de chirurgie" - "Transplantul hepatic cu ficat întreg" (vol. 3, nr. 1 - prima fasciculã din cele douã dedicate transplantului de ficat).
În ultima zi a Conferintei au avut loc Adunarea Generalã a S.R.C. si Întrunirea Asociatiei de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreaticã si Transplant Hepatic.
La Adunarea Generalã a Asociatiei de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreaticã si Transplant Hepatic a fost reiterat rolul pe care Asociatia trebuie sã îl aibã în supraspecializarea chirurgilor în chirurgie hepato-bilio-pancreaticã si transplant hepatic (cursuri de un an în centre acreditate). Au fost precizate responsabilitãtile la nivel de filiale. S-a stabilit ca urmãtoarea Adunare Generalã sã aibã loc în perioada 2-5 aprilie 2008.
În cadrul Adunãrii Generale a Societãtii Române de Chirurgie au fost abordate o multitudine de probleme legate de:
- transformarea S.R.C. în "Colegiul Chirurgilor din România" - asociatie cu rol de formare medicalã continuã, rol de organizare a examenelor si concursurilor, afilierea la alte organizatii similare internationale;
- organizarea pe viitor a congreselor si conferintelor S.R.C. (Prof. L. Vlad si Prof. I. Popescu propun selectia mai riguroasã a lucrãrilor prezentate de cãtre conducãtorii sesiunilor). Se fac sugestii pentru modificarea Statutului S.R.C.: anuntarea pe site-ul S.R.C. a propunerilor cu 6 luni înaintea Adunãrii Generale (Prof. C. Dragomir), mandat de un an pentru Presedinte si de 4 ani pentru ceilalti membri ai Comitetului Executiv. În luna noiembrie Consiliul Director se va reuni pentru stabilirea metodologiei alegerilor de la Congresul de la Constanta (2008);
- desfãsurarea Congresului Mondial al IASGO din septembrie 2007 la Bucuresti; a fost reamintit faptul cã membrii S.R.C. sunt sprijiniti si financiar (reducerea taxei de participare, 300 de burse pentru rezidenti);
- situatia redactãrii tratatului de patologie chirurgicalã;
- lansarea programului de educatie medicalã continuuã pe site-ul revistei "Chirurgia".