Activitatea Filialei Dolj a Societãtii Române de Chirurgie în anul 2004

  1. Home
  2. Articles

Activitatea Filialei Dolj a Societãtii Române de Chirurgie în anul 2004

D. Mogos
Evenimente stiintifice, no. 2, 2005
* Clinica Chirurgie IV, Craiova


Continuând traditia unor distinsi înaintasi, chirurgii din Oltenia îsi dau întâlnire în ultima joi a fiecãrei luni pentru a audia comunicãrile filialei locale a Societãtii Române de Chirurgie.
Este o foarte buna oportunitate pentru noi toti de a afla lucruri noi, de a exprima opinii personale, de a intra în polemicã sau de a avea dileme în legãturã cu o paletã extrem de largã de subiecte.
Acestea sunt legate de chirurgia tubului digestiv si a anexelor, a spatiului retroperitoneal si a peretelui abdominal, continuând cu patologia toracelui, a sânului si a glandei tiroide, interferând cu chirurgia ginecologicã, chirurgia plasticã si reparatorie si chirurgia pediatricã.
Echipa de conducere a filialei Dolj a S.R.C. compusã din: Prof. Dr. Dan Mogos - presedinte, sef lucrãri Dr. Ion Pãun si asistent universitar Dr. Valeriu Surlin secretari, a izbutit sã strângã laolaltã chirurgi mai tineri si mai vârstnici din toate cele cinci clinici de chirurgie generalã din orasul Craiova, la care periodic s-au adãugat colegi din clinicile de chirurgie plasticã, chirurgie ortopedicã, urologie si oncologie, multe dintre subiectele discutate fiind la granita mai multor specialitãti.
Spre bucuria noastrã, la multe dintre întruniri ni s-au alãturat colegi din alte judete ale Olteniei (Vîlcea, Gorj, Mehedinti), cu care am avut interesante schimburi de pãreri.
De altfel, douã dintre sedintele de comunicãri ale filialei noastre s-au desfãsurat la Tg. Jiu si la Dr. Tr. Severin, unde ne-am bucurat din plin de ospitalitatea colegilor nostri.
Tinând cont de succesul acestor consfãtuiri interjudetene, ne propunem ca în anii care vor urma acestea sã devinã o traditie pe agenda filialei chirurgilor olteni. Au existat sedinte de comunicãri, în care s-au prezentat o serie de teme de interes mai larg, asa cum a fost cancerul sânului si la care am avut satisfactia sã avem printre noi si câtiva medici de familie, interesati în special de atitudinea pe care dumnealor trebuie sã o ia, la cabinet, fatã de astfel de pacienti.
În acest context ne propunem ca în viitorul apropiat sã organizãm o serie de seminarii cu teme de interes general destinatã medicilor de familie.
Începe sã devinã un obicei ca, la fiecare sedinta de comunicãri, unul sau mai multi participanti sã puncteze aspecte de datã foarte recentã recenzate din literatura de specialitate si care vin sã completeze, în mod fericit, temele prezentate.
În dorinta noastrã de a promova noua generatie am remarcat o preocupare a fiecãrui sef de clinicã de a implica în elaborarea, redactarea si prezentarea lucrãrilor, cât mai multi chirurgi tineri, în majoritatea lor rezidenti, si tineri doctoranzi.
Aspectul si grafica lucrãrilor au fost impecabile, prezentarea lor fãcându-se cu tehnologie de ultimã generatie, toate acestea constituind elemente care au adus un plus de atractie pentru participanti.
În ultimii ani, se obisnuieste ca, dupã o participare la congrese si consfãtuiri internationale, colegii nostri participanti, sã prezinte în sintezã, cele mai importante si mai noi probleme discutate cu aceste ocazii.
Filiala Dolj a Societãtii Române de Chirurgie îsi desfãsoarã activitatea în strânsã legaturã cu Universitatea de Medicinã si Farmacie Craiova, bucurându-se de sprijinul logistic al acesteia si încercând sã contribuie la cresterea prestigiului acestei institutii din orasul nostru.
Prin intermediul vicepresedintelui Societãtii Române de Chirurgie, Prof. Dr. Ion Georgescu care este si membru al filialei noastre, s-au stabilit periodic legãturi cu personalitãti ale chirurgiei românesti. În acest sens mentionez conferintele si interventiile chirurgicale demonstrative practicate în centrul nostru universitar de cãtre Prof. Dr. Irinel Popescu.
În cadrul sedintei din 29 octombrie 2004 presedintele filialei Dolj a Societãtii Române de Chirurgie, Prof. Dr. Dan Mogos a prezentat raportul de activitate al societãtii în intervalul 2002-2004, dupã care, echipa de conducere a fost reconfirmatã în functie, în unanimitate, pentru un nou mandat.
Mentionez cu satisfactie cã activitatea filialei doljene a societãtii noastre a fost remarcatã si în cadrul Adunãrii Generale a Societãtii Române de Chirurgie care s-a desfãsurat în luna mai 2004 la Sovata.
Consider, în final, cã toate împlinirile activitãtii noastre în primul mandat vor constitui cu sigurantã, o bunã premisã pentru ca munca membrilor societãtii noastre sã cunoascã o îmbunãtãtire substantialã în beneficiul fiecãruia dintre noi.