Activitatea Filialei Cluj a Societãtii Române de Chirurgie pe anul 2004

  1. Home
  2. Articles

Activitatea Filialei Cluj a Societãtii Române de Chirurgie pe anul 2004

L. Vlad
Evenimente stiintifice, no. 3, 2005
* Clinica Chirurgie 3, Cluj-Napoca


Continuând o foarte veche traditie, activitatea clinicã chirurgicalã clujeanã extinzându-se pe o perioadã de peste un secol, Filiala Cluj a Societãtii Române de Chirurgie desfasoarã una din cele mai constante si mai active reuniuni dintre societãtile medicale ale urbei.
Presedintele filialei Prof. Dr. Gheorghe Funariu ajutat de vicepresedintii societãtii, reprezentati de conducãtorii clinicilor chirurgicale din Cluj se reunesc în sedinte pregãtitoare, urmând sã stabileascã tematica sedintelor de comunicãri ale societãtii, care au loc de obicei în a treia zi de miercuri ale lunii.
Tematica acestor sedinte este foarte variatã cuprinzând o paletã foarte largã a patologiei chirurgicale.
Prof. Crisan Mircioiu foarte activ cu toatã vârsta sa de nonagenar este unul din entuziastii si prezentii constanti ai sedintelor de comunicãri, având subiecte rezervate care evocã aspecte istorico-medicale sau chirurgicale, punctând diferite aniversãri sau evenimente cu impact medico-chirugical.
Printre interesantele subiecte prezentate în fata societãtii în decursul anului 2004 trebuie sã amintesc: Ceremonialul acordãrii premiului Nobel pentru medicinã cu evocarea momentului acordãrii premiului Nobel lui George Emil Palade; Înaintasii si maestrii profesorului stefan Milcu; Profesorul Alexandru Pop - 50 de ani de la moarte; Constatin Andreoiu - chirurg român renumit. Toate aceste evocãri tin vie memoria înaintasilor si oferã tineretului dovada unei constante preocupãri a predecesorilor nostri care au constituit parte integrantã, activã a medicinei si chirurgiei europene. Profesorul Mircioiu face cu ocazia acestor evocãri proba unei prospetimi spirituale, tonice si durabile. De asemenea discutiile membrilor societãtii suscitate cu aceste ocazii au completat si întregit în mod plãcut tematica abordatã.
Un alt punct constant al reuniunilor l-au constituit prezentãrile de cazuri care de fiecare datã demonstreazã varietatea, particularitatea patologiei si completeazã mult experienta profesionalã colectivã. Aceste prezentãri nu au fost de cele mai multe ori simple abordãri descriptive ci adeseori au adus în fata societãtii oferte de solutii terapeutice, tehnici noi, de fiecare datã cu o sustinere audio-vizualã. Aici as aminti sedinta din ianuarie 2004 în care au abundat prezentãrile de caz. Dintre prezentãrile interesante as aminti: adenocarcinom voluminos al jejunului proximal, chist pancreatic- chistorezectie laparoscopicã, nefrectomie laparoscopicã cu hemoragie arterialã intraoperatorie, orhiectomie bilateralã laparoscopicã pentru pseudohermafroditism masculin, lipomul colonului transvers, gangrena Fournier, carcinom scuamos circular de gambã, cura laparoscopicã a diverticulului duodenal, splanhnicectomia toracoscopicã pentru neoplasm pancreatic forma hiperalgicã.
Este de remarcat faptul cã la sedintele societãtii participã nu numai chirurgii de chirurgie generalã ci si cei toracici, cei de chirurgie plasticã, oncologicã si urologi, fiecare venind cu comunicãri instructive, ceea ce conferã sedintelor un aspect de eruditie chirurgicalã.
Remarc cu satisfactie tinuta deosebit de modernã si instructivã a prezentãrilor realizate de fiecare datã cu ajutorul tehnicilor multimedia si prezentarea prin înregistrãri video în timp real a tehnicilor chirurgicale folosite.
Un alt aspect al activitãtii membrilor filialei îl constituie manifestãrile stiintifice de profil organizate de cãtre membrii marcanti al filialei, organizate pe diverse profile tematice si organizatorice. Aici trebuie sã amintesc simpozioanele, consfãtuirile si congresele pe care le-au organizat confratii chirurgi ai Clujului. Unele deja au caracter periodic si traditional altele un caracter ocazional de exceptie.
Profesorul dr. Aurel Andercou si colectivul Clinicii Chirurgie 2 este de ani zile animatorul si organizatorul Simpozioanelor si Congreselor de Angiologie si Chirurgie Vascularã, societate ce completeazã fericit prin tematica specificã activitatea chirurgicalã.
O altã mentiune meritã activitatea chirurgilor oncologi care de asemenea organizeazã în mod traditional Zilele Oncologiei Clujene, marcând de fiecare datã un nou an aniversar al primului Institut Oncologic din România. Remarc activitatea entuziasta a Prof. Dr. Lucian Lazar si a Directorului IOC "Ion Chiricuta" dr. Alexandru Irimie, care an de an reusesc sã reuneascã numerosi specialisti, din tarã si din strãinãtate, angajati în lupta împotriva bolii canceroase.
Nu în ultimul rând, în 2004 Clujul a gazduit cel de al 2-lea Congres ARCE cu participare internationala, având ca presedinte de onoare pe Prof. Jacques Marescaux, ocazie cu care telemedicina a fost prezentã prin legãturile directe cu Strasbourg-ul si cu transmisiile operatorii online de la clinica Urologicã din Cluj si de la München. Prof. Dr. Liviu Vlad, organizatorul congresului, a editat un DVD cu lucrãrile Congresului.
O mentiune specialã meritã participarea membrilor filialei la diversele manifestãri nationale si internationale. Aici amintesc Congresul National de Chirurgie de la Târgu-Mures - Sovata si al 6-lea Simpozion IASG, Bucuresti.
Membrii societãtii pe lângã activitatea stiintificã curentã desfasoarã o activitate formativ-educativ-profesionalã cu ocazia diverselor cursuri de specializare (chirurgia laparoscopicã, hepaticã, pancreaticã, micro-chirurgie) organizate sub egida UMF Iuliu Hatieganu la care participã cursanti din toatã tara.
Filiala Cluj a Societãtii Române de Chirurgie prin membrii sãi este o societate dinamicã cu o activitate eruditã, care cuprinde o arie largã a specialitãtilor chirurgicale fiind un for deschis tinerilor chirurgi pentru completarea formãrii profesionale.