Activitatea filialei Bucuresti a SRC în perioada 15 aprilie 2004 - 13 aprilie 2006

  1. Home
  2. Articles

Activitatea filialei Bucuresti a SRC în perioada 15 aprilie 2004 - 13 aprilie 2006

S. Constantinoiu, L. Belusicã
Evenimente stiintifice, no. 3, 2006
* Clinica de Chirurgie, Spitalul Clinic “Sf. Maria“
* Clinica de Chirurgie, Spitalul Clinic Cantacuzino


În urma alegerilor din 15 aprilie 2004, Filiala Bucuresti a SRC a fost condusã de:
· Presedinte Prof. dr. Silviu Constantinoiu
· Vicepresedinte Prof. dr. Tr. Pãtrascu
· Secretar dr. Laurentiu Belusicã.
Continuând traditia, în prima si a treia joi a fiecãrei luni cu exceptia vacantelor, în aceastã perioadã s-au tinut 22 de sedinte pe parcursul cãrora au fost prezentate 42 lucrãri stiintifice: analize statistice, proceduri chirurgicale, descrierea unor cazuri clinice si a unor explorãri imagistice. Au fost lansate douã titluri de carte medicalã. Tematica lucrãrilor a acoperit domenii din chirurgia generalã digestivã, perete abdominal, chirurgie toracicã si oncologie. Au fost realizate douã sedinte tematice una având ca temã nutritia enteralã si cea de-a doua tratamentul modern în cancerele digestive avansate (carcinomatoza peritonealã) la care a fost invitat Prof. Dr. Schugerbacker. În numeroase rânduri autorii lucrãrilor multidisciplinare au invitat la cuvânt colegi din alte specialitãti (anatomie patologicã, imagisticã medicalã, anestezie, gastroenterologie si neurochirurgie) fapt ce a conferit un plus de interes pentru lucrãrile respective.
Încã de la începutul acestei perioade a fost introdus în deschiderea fiecarei sedinte câte un update pentru medicii rezidenti pe probleme de indicatie operatorie, de tacticã si tehnicã operatorie, la care au conferentiat specialisti cu experientã: Prof. Dr. M. Beuran, Prof. Dr. T. Horvath, Prof. Dr. D. Ungureanu, Conf. Dr. C. Vasilescu, Sef de lucrãri Dr. I. Cordos, asa cum s-a întâmplat si astãzi de exemplu când domnul Prof. I. Popescu a prezentat aspecte legate de rezectiile hepatice majore. Aceste cursuri au avut duratã de 50 minute si au fost tinute cu regularitate în fiecare sedintã; având în vedere prezenta în numãr mare a medicilor rezidenti, avem motive sã credem cã scopul didactic al acestor cursuri a fost atins.
Prezenta la sedinte a fost relativ constantã cu o medie de 40-50 de participanti, dar au fost si sedinte în care s-au numãrat doar 20 sau chiar 16 participanti. Remarcãm prezenta în continuare a colegilor chirurgi tineri rezidenti, uneori chiar si a studentilor din ultimii ani de studiu, precum si o constantã a reprezentantilor unor clinici bucurestene (Institutul Clinic Fundeni, Spitalul “Sf. Ioan“, Spitalul Cantacuzino, Spitalul “Sf. Maria“, Spitalul de Urgentã Floreasca) cãrora le multumim. Din pãcate însã nu toate spitalele au avut o prezentã si participare cu lucrãri, aceasta ducând constant la definitivarea programului fiecãrei sedinte, de regulã, la începutul sãptãmânii în care erau si sesiunile respective, astfel încât anunturile au sosit la Dvs. cu aparentã întârziere iar o datã absenta lucrãrilor a dus la imposibilitatea sustinerii unei sedinte. Remarcãm în mod special buna colaborare cu Societatea Românã de Chirurgie Toracicã în particular cu Prof. Dr. T. Horvath si colaboratorii sãi, care au fost prezenti în numãr mare si au prezentat lucrãri.
Remarc încã odatã cã doctoranzii nu sustin la sedintele societãtii capitole din tezele de doctorat asa cum s-a hotãrât aici în repetate rânduri si asa cum ar fi normal, lucrãri care ar fi trebuit discutate si apoi publicate în revista chirurgia.
Comunicarea întrunirilor la societate s-a fãcut prin mijloace proprii (fax, telefon, scrisori) pe cheltuiala conducerii societãtii. S-a întâmplat cu sigurantã în repetate rânduri ca unele colective sã nu primeascã la timp sau chiar de loc corespondenta. Au fost cauze multiple: faxuri care nu au rãspuns, disfunctionalitãti la nivelul secretariatelor din spitale. Acolo unde însã a fost gresala mea îmi cer scuze în nume personal. Am reusit sã adunãm 122 de adrese de email la care trimitem cu mare usurinta programele
societãtii. Tinând cont de faptul cã în prezent toate spitalele bucurestene si-au dezvoltat infrastructura de acces la reteaua internet, pentru a facilita atât cunoasterea programului filialei cât si trimiterea de titluri noi pentru sedinte, vã recomand folosirea cu prioritate a acestui mijloc de informare si comunicare.
De asemenea îmi cer scuze si pentru micile dezagremente tehnice, apãrute în câteva rânduri, legate de trecerea de la expunerea pe bãtrânul diaproiector (care atunci când se bloca mergea tras si manual) la prezentãrile dinamice de azi care necesitã combinatii între computere, aparate video si proiector digital.
Una din nerealizarile actualei conduceri a fost neacordarea premiului Merk Sharp & Dome oferit anual celei mai bune lucrãri prezentate de un chirurg sub 40 ani. Din câte stim societatea amintitã doreste atribuirea în continuare a premiului dar este necesarã prezentarea lucrãrilor de cãtre tineri pânã în 40 de ani pentru a putea fi lansat concursul. Deasemena desi se comunicã constant programul societãtii multor colective din afara Bucurestiului remarcãm prezenta si comunicarea de lucrãri numai din partea colectivelor chirurgicale de la spitalele din Câmpina si Buzãu.