Romanian Society of Surgery Magazine

Back to contents
Cotati articolul, cu note de la 1 la 5     

Prima Conferintã Româno-Sârbã de Chirurgie, 17 - 19 noiembrie 2006, Drobeta-Turnu Severin
I. Georgescu, R. Nemes, H. Pârvãnescu (Chirurgia, 102 (1): 117-118)

În perioada 17-19 noiembrie 2006 s-a desfãsurat la Drobeta-Turnu Severin Prima Conferintã Româno-Sârbã de chirurgie, cu tema "Clasic si modern în chirurgia generalã".
Manifestarea s-a înscris între obiectivele Societãtii Române de Chirurgie de a promova si dezvolta relatiile de colaborare internationalã în primul rând cu chirurgii din tãrile vecine.
Filialele Dolj si Mehedinti ale Societãtii Române de Chirurgie au fãcut primul pas si au avut initiativa de a organiza prima conferintã româno-sârbã de chirurgie pornind de la considerentul cã istoria comunã de peste 1000 de ani, trãitã de popoarele noastre în acest zbuciumat areal geografic balcanic, nu a înregistrat nici un conflict major, relatiile dintre noi fiind un exemplu de bunã vecinãtate. Ca loc de desfãsurare al acestei prime întâlniri a fost ales în mod simbolic frumosul port dunãrean Drobeta Turnu Severin, oras încãrcat de istorie, situat în centrul unui teritoriu unde românii si sârbii convietuiesc de secole împreunã în armonie, îsi vorbesc unii altora limba, îsi cunosc si îsi respectã obiceiurile si traditiile, iar Dunãrea, ca un adevãrat pod peste timp, mai degrabã uneste decât desparte popoarele noastre.
Sub egida acestui prestigios eveniment medical, chirurgilor din judetele Olteniei li s-au alãturat reprezentantii de frunte ai chirurgiei românesti din toate centrele universitare: Prof. Dr. Irinel Popescu, Prof. Dr. Eugen Brãtucu, Prof. Dr. Mircea Beuran, Prof. Dr. Mircea Ciurea, Prof. Dr. Traian Pãtrascu, Conf. Dr. Cãtãlin Vasilescu, Conf. Dr. Mihnea Ionescu, Dr. V. Strâmbu, Dr. Cãtãlin Copãescu, Prof. Dr. Lazãr Fulger, Prof. Dr. Aurel Anderco, Prof. Dr. Vasile Sârbu, Prof. Dr. Ion Georgescu, Prof. Dr. Rãducu Nemes, Prof. Dr. I. Vasile, Prof. Dr. C. Sabetay.
Din partea sârbã au participat 30 de chirurgi, reprezentând centrele universitate din Belgrad, Novi Sad si Nis, precum si chirurgi din alte centre medicale importante ca Bor, Kladovo, Negotin. Au fost prezente personalitãti marcante ale lumii medicale sârbe: Prof. Dr. Zoran Krivokapic, presedintele Societãtii Sârbe de Chirurgie, Prof. Dr. Miroslav Milicevic, membru de onoare al SRC, Prof. Dr. Radoje Colovic, Doc. Dr. Nebojsa. Radovanovic, Doc. Dr. Marinko Zuvela (Institute for Digestive Diseases Beograd), Prof. Dr. M. Breberina (University of Novi Sad), Prof. Dr. G. Stanoevic (Nis).
Tema foarte generoasã a conferintei a permis reprezentantilor de frunte ai celor douã scoli de chirurgie un schimb de experientã si idei util, realizând o confruntare stiintificã de înaltã tinutã.
Programul stiintific a cuprins un numãr de 3 sesiuni, pe durata a douã zile, în care au fost prezentate un numãr de 47 lucrãri, abordând domenii majore ale chirurgiei generale, Chirurgia peretelui abdominal a deschis dezbaterile primei zile de comunicãri si a prilejuit o confruntare stiintificã de mare valoare între personalitãti recunoscute pentru competenta, experienta si preocupãrile lor în acest domeniu: Prof. Dr. Mircea Ciurea (UMF Bucuresti) si Prof. Dr. M. Zuvela (Belgrad).
Chirurgia ficatului a prilejuit o trecere în revistã a posibilitãtilor si mijloacelor moderne de diagnostic si tratament a tumorilor hepatice maligne, primitive si secundare, lucrãri de înaltã tinutã ca: "Hepatocelular carcinoma - experience of the Fundeni Institute of General Surgery and Liver Transplantation" (autori Prof. Dr. Irinel Popescu si colab.) si "Radiofrequency assisted liver resection" (autor Prof. Dr. Miroslav Milicevic - Beograd) impresionând si captivând atentia participantilor în mod deosebit. Lucrarea Prof. Dr. Eugen Brãtucu (UMF Bucuresti) "Open surgery management of CDB lithiasis" a reusit sã statueze locul chirurgiei clasice în tratamentul litiazei biliare în epoca chirurgiei laparoscopice, iar lucrarea Prof. Dr. Radoje Colovic (Belgrad) "Injuries to the sectoral and segmental bile duct" a impresionat prin varietatea cazurilor, modalitatea de rezolvare, dar si prin sinceritate si probitate.
Sesiunea dedicatã chirurgiei colorectale, prezidatã de Prof. Dr. Zoran Krivokapic (Beograd) a scos în evidentã în mod deosebit contributia scolii sârbe de chirurgie în patologia colo-rectalã, iar lucrarea Prof. Z. Krivokapic "State of art in rectal cancer surgery" a reprezentat o adevãratã lectie deschisã referitoare la stadiul, mijloacele, posibilitãtile si limitele terapeutice actuale în cancerul rectal, completatã în mod fericit de lucrarea Prof. Dr. Irinel Popescu "Minim invazive surgery in colorectal cancer".
Tratamentul obezitãtii morbide, splenectomia laparoscopicã si simpatectomia retroperitoneoscopicã au fost principalele probleme dezbãtute în sesiunea dedicatã actualitãtilor în chirurgia laparoscopicã.
Alte teme abordate au vizat chirurgia ulcerului gastro-duodenal complicat, chirurgia tumorilor stromale gastrice, chirurgia cancerului esofagian, chirurgia refluxului gastro-esofagian, diagnosticul si tratamentul insulinoamelor pancrea-tice, chirurgia plasticã si chirurgia pediatricã.
Prin varietatea tematicii abordate, nivelul stiintific ridicat al lucrãrilor sustinute si a discutiilor purtate de cele mai marcante personalitãti ale chirurgiei române si sârbe, considerãm aceastã primã conferintã româno-sârbã de chirurgie ca o manifestare stiintificã de înaltã tinutã si profesionalism, un schimb de experientã extrem de util, dar în egalã mãsurã si un prilej de cunoastere reciprocã, de apropiere si stabilire a unor relatii profesionale si de prietenie durabile.
În ultima zi a lucrãrilor conferintei Profesorului Zoran Krivokapic, Presedintele Societãtii de Chirurgie din Serbia i-a fost conferit de cãtre Prof. Dr. Irinel Popescu, Presedintele Societãtii Române de Chirurgie titlul de membru de onoare al Societãtii Române de Chirurgie, iar Prof. Dr. Ion Georgescu, decanul Facultãtii de Medicinã Craiova, i-a înmânat Diploma de excelenta din partea UMF Craiova, pentru contributii la dezvoltarea învãtãmântului medical si activitatea de cercetare.
Conferinta s-a încheiat cu o sedintã comunã a Societãtii Române de Chirurgie si Societãtii de Chirurgie din Serbia, care a hotãrât cã aceastã primã conferintã bilateralã româno-sârbã de chirurgie sã devinã o manifestare stiintificã anualã, înscrisã în calendarul celor douã societãti. S-a constituit un Comitet comun de organizare a viitoarei conferinte româno-sârbe, care va avea loc în noiembrie 2007 în localitatea Kladovo - Serbia, unde vor fi invitati toti membrii SRC.


Back to contents

Email
Parola
Remember Me
 
Instructiuni pentru versiunea in limba romana.
Versiunea in limba romana poate fi vizualizata doar de Membrii SRC.
Daca nu sunteti membru SRC va puteti inscrie aici
Email
 
Un email va fi trimis catre adresa de email indicata.
(va rugam verificati si in folderul spam)
Recuperare parola - daca nu aveti parola sau ati uitat-o dati click aici. << Inapoi la Login
Terms & Conditions © CPH 2022