Romanian Society of Surgery Magazine

Back to contents
Cotati articolul, cu note de la 1 la 5     

Actualitãti despre fistulele digestive postoperatorii: etiopatogenie, diagnostic si tratament (Autor: Mirela-Patricia Sîrbu-Boeti)
I. Popescu (Chirurgia, 102 (1): 102: 109)
Monografia dr. Mirela-Patricia Sîrbu-Boeti dedicatã fistulelor digestive postoperatorii reprezintã rodul unor preocupãri mai vechi începute încã în perioada rezidentiatului, (pe care autoarea l-a efectuat mai întâi în Spitalul Clinic de Urgentã Floreasca si apoi în Institutul Clinic Fundeni). De-a lungul acestei perioade, ca si a anilor ce au urmat, Dr. Sîrbu-Boeti a avut timp sã reflecteze la tema pe care si-a ales-o, sã aprofundeze bibliografia, dar, în special, sã acumuleze experientã clinicã directã în subiectul ales. Experienta s-a materializat mai întâi într-o tezã de doctorat si, în prezent, într-o monografie pe care, personal, o socotesc deosebit de utilã pentru toti cei care practicã chirurgia tubului digestiv. Consider semnificativ faptul cã monografia doctoritei Sîrbu-Boeti acoperã o lungã etapã de pregãtire a autoarei, în care gradul de implicare personalã este prezent într-o foarte mare mãsurã.
De altfel, cred cã este de mentionat si evolutia profesionalã a doctoritei Boeti, medic primar si asistent universitar în Clinica de Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic Fundeni, sefã a Centrului de Chirurgie Experimentalã din Institutul Clinic Fundeni, directoare a mai multor proiecte de cercetare stiintificã si unul din membrii de bazã ai echipei noastre.
În ce priveste importanta subiectului, consider cã nu sunt multe lucruri de spus. Fistulele digestive postoperatorii constituie o complicatie gravã, care necesitã un efort terapeutic maxim, în pofida cãruia mortalitatea se mentine ridicatã. Asadar, una din cele mai dificile probleme cu care se confruntã chirurgia digestivã si care încã nu si-a gãsit o solutie satisfãcãtoare. Dr. Sîrbu-Boeti încearcã sã schiteze o astfel de solutie care, însã, nu este nici o solutie simplã si nici una miraculoasã, menitã sã rezolve automat problema.

Ea constã de fapt, în afara unor mãsuri specifice, într-o îngrijire extrem de atentã si meticuloasã a bolnavului, la care participã atât medicul chirurg, dar si nutritionistul, medicul de terapie intensivã, personalul mediu si auxiliar, etc.
O astfel de îngrijire se poate întinde pe sãptãmâni sau chiar luni de zile, dar de corectitudinea si rigurozitatea ei depinde, în ultimã instantã, salvarea bolnavului.
Dr. Sîrbu-Boeti a probat, de-a lungul timpului, toate calitãtile necesare unui chirurg care si-a ales un astfel de subiect, oarecum ingrat pentru unii. A cãutat sã aibã cât mai putine complicatii de tip fistular în cazurile pe care le-a operat personal, respectând recomandãrile care se regãsesc în mongrafie, si a îngrijit, atât cazurile proprii, cât si pe cele ale altor colegi cu un devotement remarcabil si cu rezultate pe mãsurã. Pentru aceste rezultate meritã toate felicitãrile, ele întãrind valoarea materialului stiintific al autoarei.
Monografia este frumos ilustratã si bogatã în exemple clinice, în buna traditie a Clinicii de Chirurgie Fundeni, încã din perioada când aceasta era condusã de prof. dr. Dan Setlacec. Sunt abordate toate tipurile de fistule digestive, fiind analizate cauzele si mãsurile de profilaxie, diagnosticul clinic si paraclinic, precum si metodele terapeutice.
Recomandãrile autoarei sunt de o valoare practicã deosebitã si pot fi folosite ca un adevãrat ghid diagnostic si terapeutic de cãtre toti chirurgii care se confruntã cu astfel de complicatii.
De aceea consider cã monografia "Actualitãti despre fistulele digestive postoperatorii: etiopatogenie, diagnostic si tratament" trebuie sã îsi gãseascã locul în biblioteca oricãrui specialist în chirurgia tubului digestiv, indiferent de vârstã sau de gradul de pregãtire, stiut fiind faptul cã asemenea complicatii nu ocolesc pe nimeni iar atunci când apar trebuie tratate cu toata energia si seriozitatea.
Autoarea meritã toate felicitãrile atât pentru efortul depus de-a lungul timpului în a aprofunda aceastã dificilã problemã a patologiei chirurgicale, cât si pentru modul în care a stiut sã redacteze un material abundent si dificil de sintetizat.


Back to contents

Email
Parola
Remember Me
 
Instructiuni pentru versiunea in limba romana.
Versiunea in limba romana poate fi vizualizata doar de Membrii SRC.
Daca nu sunteti membru SRC va puteti inscrie aici
Email
 
Un email va fi trimis catre adresa de email indicata.
(va rugam verificati si in folderul spam)
Recuperare parola - daca nu aveti parola sau ati uitat-o dati click aici. << Inapoi la Login
Terms & Conditions © CPH 2022