Al-XV-lea Congres al Asociatiei Europene pentru Chirurgie Endoscopicã (EAES) 4-7 iulie 2007 Atena

  1. Home
  2. Articles

Al-XV-lea Congres al Asociatiei Europene pentru Chirurgie Endoscopicã (EAES) 4-7 iulie 2007 Atena

C. Copãescu
Evenimente stiintifice, no. 5, 2007
* Clinica Chirurgicalã, Spitalul Clinic “Sf. Ioan“, Bucuresti


Al-XV-lea Congres al Asociatiei Europene pentru Chirurgie Endoscopicã (EAES) a avut loc la Atena între 4 si 7 iulie 2007. Gazdele acestui eveniment au fost chirurgii eleni interesati în promovarea si dezvoltarea tehnicilor endoscopice, motiv pentru care amintitul Congres, a încorporat si cel de-al VIII-lea Congres Panelenic de Chirurgie Laparoendos-copicã (HAES).
Aceastã prestigioasã manifestare s-a desfãsurat în Centrul International de Conferinte MEGARON. Realizare arhitecturalã impresionantã situatã în centrul Atenei, Megaron Center detine numeroase amfiteatre si spatii generoase dotate specific, oferind posibilitatea organizãrii unui eveniment stiintific cu pânã la 5000 de participanti.
Asa cum ne-au obisnuit organizatorii congreselor EAES, fiecare astfel de eveniment este precedat de cursuri cu tematicã foarte interesantã, inspiratã din tendintele evolutive actuale ale chirurgiei miniminvazive, dar si de preferintele participantilor. Astfel, în ziua de 4 iulie 2007 a fost organizat un Curs de Chirurgie Bariatricã având director de curs pe Mario Morino (Italia) si pe JM Chevalliere (Franta) si un Curs de explorare Laparoscopicã a Cãilor Biliare coordonat de A. Nassar (UK) si de A. Paganini (Italia).
Deasemenea, cei interesati au putut participa la unul dintre cele 2 ateliere organizate: "Cum sã redactezi un articol stiintific" (How to Write A Scientific Paper), experti instructori fiind A. Cuschieri (Italia), A. Fingerhut (Franta) si N. Alexakis (Grecia) si "Cercetarea în Chirurgia Miniminvazivã" (Research in Minimally Invasive Surgery) coordonat de E. Neugebauer (Germania).
si, pentru cã, în esentã, chirurgia miniminvazivã depinde de progresul tehnic al echipamentelor si intrumentelor specifice, evenimentele pre-congres includ, traditional, si un simpozion de tehnologie. La Atena acest Simpozion s-a desfãsurat sub presedentia lui E. Leandros (Grecia) si a lui N. Di Lorenzo (Italia), fiind intitulat "Instrumente pentru chirurgia laparoscopicã de bazã si avansatã utilizate în practica curentã (Basic and Advanced Instruments in our Daily Laparoscopic Practice). Expunerile au fost foarte interesante, acoperind spectrul tematic al principiilor de disectie si suturã, manual sau cu ajutorul robotilor, din punct de vedere ergonomic, dar si al sigurantei în utilizare. Si, ca o dovadã în plus a nivelului profesional ridicat al acestui simpozion subliniez cã, aceste teme au fost expuse de experti de renume international dintre care mentionez doar câtiva: A. Cuschieri (Italia), G. Buess (Germania), M. Lirici (Italia).
Ceremonia de deschidere a prestigiosului eveniment stiintific a avut loc în sala Auditorium Trianti. Dupã alocutiunile sustinute de presedintele EAES, prof. Gerhard Buess (Germania), de presedintele de-al XV-lea Congres EAES, Emmanuel Leandros si de presedintele celui de-al VIII lea Congres HAES, Manousos M. Konstadoulakis, a urmat un spectacol emotionant sustinut de Orchestra M. Theodorakis.
Programul stiintific al Congresului desfãsurat pe parcursul a 3 zile a cuprins: 32 de sesiuni stiintifice, 22 prezentãri orale, 11 sesiuni video, precum si 4 conferinte cu teme deosebit de interesante.
În dimineata zilei de 5 iulie 2007, au fost organizate sesiuni stiintifice având ca tematicã chirurgia roboticã (Present Clinical Role of Robotic Surgery), abordul miniminvaziv al patologiei hepatice (The Role of MIS in Liver Pathology) si patologia esogastricã (Laparoscopic Esogastric Surgery). În cadrul acestor sesiuni au fost prezentate numeroase subiecte interesante dintre care mentionez doar câteva: Next Generation Robots and Future Directions (R. Satava,USA), The EAES Registry of Laparoscopic Hepatic Resections (R.Santambrogio, Italia), Preliminary Results of the EAES Epidemiological Study in GERD (C. Copãescu, Romania).
Au urmat 2 sesiuni stiintifice în care s-au dezbãtut subiecte de tehnicã chirurgicalã: How to deal with Difficult Situations: Tips and Tricks si Pro&Contra of hand-assisted laparoscopic surgery. În prima sesiune au fost prezentate: managementul incidentelor hemoragice majore (S. Uraneus, Austria), atitudinea în fata leziunilor intestinale (R. Richter, Polonia), dar si solutiile tehnice în cazul anastomozelor dificile (J. Leroy, Franta). Cea de-a doua sesiune de care am amintit a cuprins expuneri interesante despre: tipurile de dispozitive pentru chirurgia laparoscopicã asistatã manual (JS Wolf, USA), instrumentele utilizate în tehnica HALS (A. Pietrabissa, Italia), detalii tehnice ale acestui tip de abord (EM Targarona, Spania), dar si despre beneficiile HALS, când ar trebui utilizatã si când evitatã (MM Lirici, Italia).
La Atena, traditionala de acum "Conferintã Jacques Perissat" a fost sustinutã de B. Golematis. Intitulatã Ancient Greek Surgeons, expunerea a trecut în revistã contributia Greciei Antice la dezvoltarea medicinei si a chirurgiei în special.
"Conferinta de Tehnologie" a fost sustinutã de prof. Karl Fuchs (Germania), tema propusã fiind una de maximã actualitate: Chirurgia prin Orificile Naturale (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery - NOTES). Momentul s-a bucurat de o largã participare fiind expuse etapele importante pe care NOTES le-a parcurs pânã acum, stadiul actual de dezvoltarea al suportului tehnologic necesar acestor procedee precum si posibilele avantaje, dar si controverse generate de un astfel de abord.
În acelasi spectru tematic, a urmat Conferinta sustinutã de prof. Jacques Marescaux (Franta): Transvaginal Cholecistectomy. Realizatã în premierã mondialã în aprilie 2007, colecistectomia transvaginalã a necesitat o îmbunãtãtire substantialã a echipamentelor de endoscopie interventionalã, dar si o lungã perioadã de pregãtire a echipei operatorii - inclusiv multe ore de antrenament în laboratorul de chirurgie experimentalã. J. Marescaux a explicat cum a fost posibil ca proiectul Anubis (Colecistectomia Transvaginalã) sã devinã realitate, cu ce efort financiar, subliniind importanta unei colaborãri multidisciplinare: chirurgi, ginecologi, endoscopisti si nu în ultimul rând ingineri de tehnologie medicalã.
si, ca o completare a celor prezentate sesiunea stiintificã care a urmat s-a intitulat Notes Up-To-Date 2007. În acest cadru a fost prezentat conceptul actual al NOTES în USA (Lee Swanstrom, USA - cel care a realizat prima colecistectomie transgastricã în 2005), metodele de training pentru NOTES (Karl Fuchs, Germania), dar si stadiul actual al NOTES în Europa (P. Meier, Germania si B. Dallemagne, Franta).
Conferinta de Consens EAES a avut ca subiect Splenectomia Laparoscopicã. În acest cadru au fost stabilite indicatiile splenectomiei laparoscopice, tipurile de abord, rolul HALS în aceastã operatie, dar si liniile generale ale managementul postoperator pentru pacientii care beneficiazã de aceastã tehnicã miniminvazivã.
Vineri, 5 iulie 2007, au fost organizate 2 sesiuni stiintifice de chirurgia obezitãtii. În prima dintre acestea - Does Bariatric Laparoscopic Surgery meet patients expectations? - au fost dezbãtute subiecte legate de satisfactia pacientilor care beneficiazã de acest tip de chirurgie (N.Scopinaro - Italia, K. Miller - Austria, N. Basso - Italia, R. Weiner - Germania, JM Chevallier - Franta).
În cadrul celei de-a doua sesiuni cu aceastã temã de actualitate au fost discutate diferite situatii particulare generate de incidente tehnice intraoperatorii. Astfel, au fost prezentate secvente video anonime care au surprins complicatii sau incidente intraoperatorii si au fost discutate solutiile care s-ar impune pentru managementul si desigur, evitarea unor astfel de situatii. Sesiunea, intitulatã How To Avoid And/Or Manage Intraoperative Complications In Bariatric Surgery, s-a bucurat de o largã audientã, dar si de explicatiile si sfaturile oferite de un grup de experti: N. Scopinaro (Italia), A. Pomp (USA), N. Basso (Italia), J. Mouiel (Franta) si R. Weiner (Germania), colectiv coordonat de Mario Morino (Italia).
Relatarea de fatã nu îsi poate propune prezentarea exhaustivã a tuturor sesiunilor Congresului, care au cuprins o paletã tematicã foarte largã: patologia pancreasului, abordul miniminvaziv al herniilor inghinale, al eventratiilor, a urgentelor chirurgicale etc.
As dori sã mentionez însã, în mod special, sesiunea destinatã abordului miniminvaziv al gâtului si mediastinului, sesiune coordonatã de Michel Gagner (USA). În acest cadru au fost expuse modalitãti de abord videoasistat pentru tiroidã (R. Bellantone, Italia), paratiroidã (RB Schlumpf, Elvetia), dar si experienta foarte importantã a unui colectiv românesc în abordul toracoscopic al timusului (V. Tomulescu, I. Popescu).
Deasemenea, acest succint raport al prestigiosului eveniment international al EAES nu cuprinde informatii detaliate despre numeroasele sesiuni orale si video si postere. Congresul a oferit participantilor posibilitatea de a sustine 243 prezentãri orale, 105 prezentãri video si 462 postere cuprinzând întreg spectrul chirurgiei miniminvazive videoasistate. Mentionez însã cã, si membri al delegatiei române au sustinut lucrãri interesante, bine primite de coordonatorii stiintifici ai sesiunilor respective.
În mod traditional, vineri, 5 iulie, au fost organizate sesiunile de prezentare a lucrãrilor înscrise în cursa pentru obtinerea premiilor oferite de EAES sau de cãtre sponsorii manifestãrii: Premiul pentru Tehnologie, Premiul pentru cea mai apreciatã prezentare video si Premiul "K Storz". Organizatorii au premiat si în acest an si cel mai bun poster expus în cadrul congresului. Festivitatea de premiere a laureatilor acestor competitii a avut loc în cadrul ceremoniei de încheiere a acestui important eveniment al EAES.
Adunarea Generalã a EAES a avut loc vineri 5 iulie 2007. În acest cadru, K. Fuchs (Germania), Secretar General, a prezentat activitatea Asociatiei în intervalul scurs de la precedentul Congres (Berlin, 2006), iar Dirk Meijer (Olanda), trezorierul EAES, situatia financiarã actualã. Participantii au audiat în continuare rapoartele de activitate ale comisiilor prezentate de presedintii acestora: Cercetare (M. Morino), Tehnologie MM Lirici), Educatie si Training (L. Krahenbuhl), Publicatii (M.Bailey) si Relatii Internationale (V.Grubnik).
În cadrul solemn, noul presedinte al EAES, Antonio Lacy (Spania) a preluat conducerea EAES. Deasemnea, a fost elogiatã activitatea sustinutã a prof. Gerhard Buess cel care a detinut prerogativele conducerii EAES pânã în acest moment si a fost anuntat numele presedintelui ales: Abe Fingerhut (Franta).
Urmãtorul congres EAES va avea loc la Stockholm (Suedia) (11-14 iunie 2008) si, presedintele Congresului al XVI-lea, EAES a prezentat Adunãrii Generale stadiul pregãtirilor si facilitãtile oferite organizatorilor si participantilor în aceastã atractivã zonã geograficã.
Subliniez cã, prin activitatea intensã a conducerii Asociatiei Române pentru Chirurgie Endoscopicã - ARCE din ultimul an numãrul de membrii EAES din Romania s-a triplat. Cu 153 de medici români care beneficiazã de Jurnalul Oficial EAES si SAGES - Surgical Endoscopy - precum si de accesul online al World Journal of Surgery si Surgery of Colon and Rectum, Romania se situeazã pe locul 6 în clasamentul tãrilor afiliate la EAES. Aceastã peformantã trebuie sã se regãseascã atât în numãrul participantilor la evenimentele internationale EAES, cât si în numãrul si calitatea lucrãrilor prezentate în cadrul Congreselor EAES. În acest sens, pentru atingerea acestor deziderate, avem certitudinea unui sprijin substantial acordat organizatiei noastre de cãtre conducerea EAES.
Închei aceastã relatare cu satisfatia participãrii la un important eveniment stiintific international desfãsurat într-un cadru atenian încântãtor si ospitalier.