Page loading ... Please wait.
CUPRINS ISTORIC REDACTIA NOUTATI AGENDA FORUM LINKURI UTILE CONTACT
Recomandari pentru autori

“Chirurgia” este revista oficială a Societătii Române de Chirurgie. Publică lucrări originale din domeniul chirurgiei generale (care nu au fost nici publicate si nu au fost nici trimise spre publicare altor periodice). Pot fi trimise articole originale, prezentări de cazuri clinice si, în limita spatiului disponibil, referate (recenzii) ale unor articole de interes pentru chirurg apărute în alte publicatii. În “Chirurgia” îsi găsesc locul si informatii asupra activitătii filialelor, asupra Congreselor, Simpozioanelor organizate de Societatea Română de Chirurgie si note de participare la alte manifestări stiintifice.

Două exemplare din lucrare cu ilustratiile respective vor fi trimise prin postă colectivului de redactie cu următoarea adresă:

Prof. Dr. Irinel Popescu
Redactia Chirurgia
Str. I. Câmpineanu 33, bl. 3, sc. II, et. 2, ap. 7, sector 1, Bucuresti


Materialele vor fi trimise în plicuri rezistente pentru a preveni deteriorarea în cursul transportului postal si vor fi însotite de o scrisoare semnată de autorul principal al lucrării. Scrisoarea va contine un paragraf prin care se afirmă că materialele sunt cunoscute si aprobate de toti autorii si că nu au mai fost nici publicate nici trimise spre publicare altei reviste. Scrisoarea va cuprinde deasemenea si transferul copyright-ului către revista CHIRURGIA.


Redactarea articolelor La inceput de volum aniversar
Statutul SRC (proiect)
   

 
Congresul Mondial al IASG  
Program de Educatie Medicala Continua la Distanta (EMCD)  

© CPH 2019